Ledningsansvariga

Laila Hellgren Johansson
Verksamhetschef thoraxkirurgi och -anestesi
018-611 40 54

Rafael Astudillo Ley
Tf sektionschef thoraxkirurgi, thoraxkirurg
018-611 43 51

Ulrica Alström
Tf sektionschef thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-611 39 57

Sten Lindgren
Sektionschef perfusionister, perfusionist
018-611 40 28

Marie Hellbom
Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1, intensivvårdssköterska
018-611 40 09

Maria Holwaster
Avdelningschef thoraxkirurgavdelning 50 D, sjuksköterska
018-611 40 82

Anna-Karin Hammarlund
Avdelningschef, thoraxoperation, anestesisjuksköterska
018-611 16 85