Ledningsansvariga

Per Elowsson
Tf verksamhetschef thoraxkirurgi och -anestesi
018-617 50 25

Rafael Astudillo Ley
Tf sektionschef thoraxkirurgi, thoraxkirurg
018-611 43 51

Joana Frey
Sektionschef thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-617 04 45

Sten Lindgren
Sektionschef perfusionister, perfusionist
018-611 40 28

Marie Hellbom
Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1, intensivvårdssköterska
018-611 40 09

Maria Holwaster
Avdelningschef thoraxkirurgavdelning 50 D, sjuksköterska
018-611 40 82

Anna-Karin Hammarlund
Avdelningschef, thoraxoperation, anestesisjuksköterska
018-611 16 85