Ledningsansvariga

Fredrik Lennmyr
Verksamhetschef thoraxkirurgi och -anestesi, thoraxanestesiolog
018-611 30 99

Vilyam Melki
Sektionschef thoraxkirurgi, thoraxkirurg
018-611 00 00 (vx)

Joana Frey
Sektionschef thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-617 04 45

Sten Lindgren
Sektionschef perfusionister, perfusionist
018-611 40 28

Marie Hellbom
Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1, intensivvårdssköterska
018-611 40 09

Maria Holwaster
Avdelningschef thoraxkirurgavdelning 50 B2/D2, sjuksköterska
018-611 40 82

Anna-Karin Hammarlund
Avdelningschef, thoraxoperation, anestesisjuksköterska
018-611 16 85