Ledningsansvariga

Fredrik Lennmyr
Verksamhetschef thoraxkirurgi och -anestesi, thoraxanestesiolog
018-611 30 99

Arne Tenling
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-611 40 48

Vilyam Melki
Sektionschef thoraxkirurgi
018-611 00 00 (vx)

Joana Frey
Sektionschef thoraxanestesi, thoraxanestesiolog
018-617 04 45

Marie Hellbom
Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1, intensivvårdssköterska
018-611 40 09

Maria Holwaster
Avdelningschef thoraxkirurgavdelning 50 B2/D2, sjuksköterska
018-611 40 82

Sten Lindgren
Tf avdelningschef thoraxoperation, perfusionist
018-611 40 28