Vår verksamhet

Vad är en ambulans?

En ambulans är ett fordon utrustat för att kunna ge akut vård till patienter utanför sjukhus. Den ger en snabb transport med medicinsk behandling till närmaste sjukvårdsinrättning.

Vilka larm åker ambulansen på?

Prio 1 - larm när patienten har livshotande symtom eller vid olycksfall. Larmoperatören larmar ut den närmast tillgängliga ambulans som kör till platsen med blåljus och siren.

Prio 2 - larm när patienten inte har livshotande symtom men är akut sjuk. Ambulansen kör till aktuell adress utan blåljus och siren.

Prio 3 - ambulansuppdrag där rimlig väntetid inte påverkar patientens tillstånd. Dessa uppdrag kan vara tidsbeställda.

Vilka är våra patienter?

Medicinpatienter:
Oftast äldre personer med t ex hjärtbesvär, stroke etc.

Kirurgpatienter:
Patienter i alla åldrar. Vanligt med buksmärtor eller patienter som råkat ut för olyckor av varierande allvarlighetsgrad.

Ortopedpatienter:
Oftast äldre patienter med olika typer av frakturer efter fall. En vanlig fallskada hos äldre är höftledsfrakturer.

Hur ser organisationen ut?

Ambulanssjukvården ingår som en av 25 verksamheter på Akademiska sjukhuset. Som stöd för verksamheten finns HR-konsulter, ekonomer, it-samordnare och löneassistenter.

Ambulansverksamheten är organiserad som en linjeorganisation.

Organisationsmodell för ambulansverksamheten

 

Våra roller

Hos patienten

Många av våra uppdrag handlar om att bedriva avancerad sjukvård för sjuka eller skadade i enskilda personers hem eller på allmän plats, t ex utomhus.

Det är en utmaning att under en variation av förhållanden, både utrymmes-mässiga och inte minst vädermässiga, att fortfarande kunna bedriva sjukvård av hög kvalité.

Inte sällan har vi ca 50 kg utrustning som ska bäras in i någons hem för att vi ska klara vår uppgift – att behandla svårt sjuka och skadade.

På allmän plats finns det oftast en stor folksamling som bevittnar arbetet.

I bilen

En modern akutambulans kan idag beskrivas som ett modernt akutrum på sjukhus fast på hjul.

I ambulansen bedrivs avancerad sjukvård på väg till sjukhus med utrustning som ibland överstiger den på sjukhus. Under färden är det viktigt att den som kör gör det med hänsyn så att det både går att arbeta säkert för personalen och att färden för patienten blir den bästa tänkbara.

På stationen

Mellan uppdragen finns personalen på ambulansstationen.

Det finns alltid arbetsuppgifter som ska utföras när tillfälle ges.

Exempel på arbetsuppgifter är: öva på sina medicinska färdigheter, öva med utrustning som används sällan, fordonsunderhåll, reparationer av trasig utrustning, beställa förråd, fysisk träning och tvätt av de personliga tjänste-kläderna.

Illustratione av en jordglob.

Miljö

Akademiska sjukhuset miljöcertifierades hösten 2005 enligt miljölednings-systemet ISO 14 001 och EMAS. Som del i detta genomfördes miljörevision mot ambulanssjukvården vilka även klarade kraven för certifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004. Varje station har miljöombud.

Ambulanssjukvårdens engagemang i miljöfrågor syftar till att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling.

Några av de frågor vi driver är källsortering, miljöklassade tvätthallar, samtransporter av patienter för att spara antal körda mil, eco-driving, återanvändning av vårdutrymmet på våra storbilsambulanser, motorer som går på miljövänliga bränslen samt minskad lustgasanvändning.