HLR-kurser till allmänheten

Ambulanssjukvården i Uppsala län erbjuder följande utbildningar till allmänheten, företag och föreningslivet. Samtliga utbildningar baseras på Svenska rådet för hjärt- lungräddnings utbildningsplan.

Vuxen-HLR med hjärtstartare (AED)

Utbildningen riktar sig till den breda allmänheten, exempelvis idrottsföreningar, företag och privatpersoner. Grundläggande HLR-utbildning och grund för alla HLR-utbildningsprogram.

Kostnad: 1050 kr exkl. moms per deltagare. Utbildningsmaterial att ta med hem ingår.
Tidsåtgång: ca 3 timmar. Minst 5 och max 12 deltagare per tillfälle.

Barn-HLR

Kursen är avsedd för alla som är intresserade och för de som jobbar med barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet. Deltagarna lär sig också att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd. Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Kostnad: 1150 kr exkl. moms per deltagare. Utbildningsmaterial att ta med hem ingår.
Tidsåtgång: ca 4 timmar. Minst 5 och max 12 deltagare per tillfälle.

A-HLR vuxen

Målgrupper är sjuksköterskor, läkare, pedagoger och studenter verksamma inom utbildningar inom akutsjukvård. Aktuella verksamheter kan vara Anestesi/IVA, hjärtsjukvård, akutmottagning ambulanssjukvård mm.

Kostnad: 1150 kr exkl. moms per deltagare. Utbildningsmaterial att ta med hem ingår.
Tidsåtgång: ca 4 timmar. Minst 4 och max 6 deltagare per tillfälle.

A-HLR barn

Utbildning i avancerad hjärt-lungräddning till barn, A-HLR, vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp. Andra yrkesgrupper inom samma verksamheter kan beredas möjlighet att delta i utbildningen, men kommer inte att examineras.

Kostnad: 1550 kr exkl. moms per deltagare. Utbildningsmaterial att ta med hem ingår.
Tidsåtgång: ca 8 timmar. Minst 4 och max 6 deltagare per tillfälle.

D-HLR

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, t ex räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Kostnad: 1150 kr exkl. moms per deltagare. Utbildningsmaterial att ta med hem ingår.
Tidsåtgång: ca 4 timmar. Minst 5 och max 8 deltagare per tillfälle.

Första hjälpen

I dagsläget finns ingen specifik utbildning för detta. Om intresset är stort är ni välkomna att kontakta ambulanssjukvården.

För utbildningar som inte hålls på våra ambulansstationer tillkommer milersättning räknat från aktuell station till kundens lokaler. Vi tar också ut en kostnad för instruktörens extra restid.