All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

IVPA -DELTID

Nyheter

190617

Hej,

Elektroderna till de nya CR2-defibrillatorerna går att koppla till ambulansens LP1000. Kontakten för detta sitter inne i elektrodförpackningen, se bild nedan:

Hjärtstartare.jpg

 

//Johan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190503

Hej!

Nu är det dags att byta ut defibrillatorerna som idag används av räddningstjänsten. De kommer att ersättas av LIFEPAK CR2.

Utbildningen som alla som ska använda CR2 ska ta del av innefattar en utbildningsfilm samt att läsa bruksanvisningen med fokus på de kapitel som rör själva användandet av defibrillatorn (kapitel 3 och 4). Det är viktigt att alla tar del av detta material under maj månad, då defibrillatorerna planeras att skickas ut i slutet på maj och början på juni.

Vi kommer därefter att börja använda CR2 under ambulansens utbildningar för IVPA-personal.

Den nya defibrillatorn kommer att innebära följande förändringar i PM:

  • D-HLR barn: Då CR2 har ett inbyggt barnläge ska elektroder anslutas på alla patienter, även barn under 1 år. Se bruksanvisningen och utbildningsfilmen för mer information om detta.
  • D-HLR vuxen: Förtydligande om arbetsfördelningen.
  • Packplan: Uppdaterad med nya defibrillatorn.
  • Bruksanvisningen och utbildningsfilmen finns i menyn till höger.

Nytt i vår är även att alla ambulanser i regionen nu utrustas med LUCAS, ett system för att ge mekaniska hjärtkompressioner. Ett PM med information om LUCAS finns därför nu tillgängligt.

Vid frågor kontakta:
Johan Mälberg, Utvecklingssjuksköterska ambulansen Region Uppsala
070–6917154

johan.malberg@akademiska.se

2019-02-22

Hej,

I vår kör vi grundutbildningar för ny IVPA-personal vid två tillfällen:
14/3 och 21/5, båda heldagar.
Anmälan görs till johan.malberg@akademiska.se

//Johan, Utbildningssjuksköterska Ambulansen

---------------------------------------------------------------------------------------

2018-10-24

Hej,

Det nya upplägget med repetitionsutbildningar för IVPA-personal på ambulansstationerna har tagits emot mycket väl. Vi fortsätter därför med detta upplägg även nästa år. För Uppsala kommuns stationer finns nu vårens datum inlagda och går att anmäla sig till.

Kom ihåg att alla ska gå repetitionsutbildningen 1 gång per år!

Trevlig Höst!

//Johan

-------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-09

Hej,
Nu finns statistik för IVPA-uppdragen under 2017 upplagt till höger under övrigt.
//Johan
--------------------------------------------------------------------------------

2017-11-29

Gott nytt år!
Från och med nu kommer tidigare aviserade ändringar att genomföras i utrustningen för IVPA-larm. Tourniquet läggs till och halskragarna tas bort. PM här på sidan är nu uppdaterade. Gällande de gamla kragarna kan ni slänga dem eller lämna till närmaste ambulansstation.

Den 15/1 kör vi också igång med repetitionsutbildningar på Uppsala ambulansstation. Vi ser fram emot att få träffa många utav er här!

Planerna för våren innefattar att ha en lite mer avancerad sjukvårdsutbildning för styrkeledare/sjukvårdsansvariga.
Mer info om detta kommer.

Grundutbildning i HLR för nyanställda kommer att hållas i maj, datum är inte ännu spikat.

Väl mött//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-11-06

Hej,
Nu finns anmälan till repetitionsutbildningarna 2018 upplagd. Se till höger under Övrigt. Detta gäller för stationerna Almunge, Björklinge, Skyttorp, Heby, Tärnsjö, Östervåla, Järlåsa, Knivsta, Knutby och Storvreta. Övriga stationer fortsätter som vanligt med repetitionsutbildningarna.
Hör av er till eran ansvariga ambulansstation för att boka tid.
//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-11-01

Hej,

Från årsskiftet provar vi ett nytt format för repetitionsutbildningarna. Detta gäller initialt bara för de stationer som Uppsalas ambulans är ansvariga för. Läs igenom dokumentet här nedan. Mer info kommer närmare årskiftet!

Projekt: Central repetitionsutbildning för deltidspersonal som åker på IVPA-uppdrag

//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-10-27

Hej!
Här kommer en informationsfilm om Tourniquet (CAT) som kommer att införas vid årsskiftet.
https://youtu.be/n140pvrZ_yQ
Vid frågor om tourniquet så får ni gärna höra av er till mig!
Med vänlig hälsning//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-09-12

Hej,
Nu har hösten dragit igång igen och det är dags att börja planera för repetitionsutbildningar i D-HLR och Barn-HLR. Vi som håller i utbildningarna ska ha möte i slutet på september för att planera detta. För vissa stationer har det gått lite för lång tid mellan utbildningarna så vi kommer försöka prioritera dessa först.

Nyheter:
Vid årsskiftet planeras följande förändringar i utrustningen för IVPA.

Nackkragen kommer att försvinna. Detta beror på bristande vetenskaplig evidens och liten vinst i att sätta den innan ambulansens ankomst. Fokus ska istället ligga på att hålla nacken manuellt vid misstänkt skada, precis som man gjort tidigare även med nackkragen. Mer ingående info om detta kommer skickas ut till stationerna under hösten.
Tourniquet kommer att införas. Detta är ett förband för att stoppa mycket allvarliga extremitetsblödningar. PM för detta och en instruktionsfilm kommer inom de närmaste veckorna att läggas upp här på hemsidan. Tourniquet kommer också att tas upp på repetitionsutbildningarna. Då alla stationer ej kommer att hinna få repetitionsutbildning innan årsskiftet är det därför viktigt att alla läser PM och tittar på instruktionsfilmen för att på så vis bekanta sig med utrustningen.

Packplan och rapportblad kommer att uppdateras med dessa förändringar.
Statistik för IVPA-uppdrag för 2016 är tillagt här till vänster.
Vid frågor och funderingar om allt och inget är det bara att höra av sig till mig!

Fortsatt trevlig höst!
//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-07-24

Hej,

För kännedom bör utgångsdatumet på syrgasflaskor kontrolleras kontinuerligt och om det närmar sig eller har överskridits ska dessa bytas på närmaste ambulansstation.

Fortsatt trevlig sommar!
/Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-04-19

Med start nu i april och maj kommer jag att börja som utvecklingssköterska för Ambulansen i Uppsala län. Jag kommer att jobba 50 % som utvecklingssköterska på stationen i Uppsala samt arbeta de resterande 50% på ambulansen i Uppsala.

Det som planeras under våren är grundutbildning i D-HLR för de som ej har den. Info om anmälan, datum och annat rent praktiskt kommer att mailas ut till stationscheferna de närmaste dagarna.

För frågor nås jag enklast på min mail: johan.malberg@akademiska.se

Med vänlig hälsning
Johan Mälberg