IVPA-DELTID

Nyheter

200320

HLR vid misstanke om covid-19 (coronasmita):

Vi har idag fått de nya rekommendationerna från HLR-rådet gällande hur ni bör tänka/agera vid hjärtstopp i samhället. Dessa rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför HLR inom ramen för sin yrkesutövning på person med misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19. D-HLR innefattar inte avancerad luftvägshantering utan endast pocketmask vilket innebär att HLR-rådet anser att även personer med den utbildningen endast ska utföra bröstkompressioner om den som behandlas har misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19. Av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller förekomst av covid-19. I sådant fall rekommenderas enbart HLR med bröstkompressioner. HLR-rådet anger att i övriga fall (patienter utan misstänkt eller verifierad smitta) skall HLR göra enligt tidigare gällande riktlinjer. Jag anser att ni måste vara väldigt säkra på att det inte finns någon misstanke på covid-19 för att utföra inblåsningar.

Ni rekommenderas att hålla er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens hemsida samt följa arbetsgivarens rekommendationer för skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker. 

  • Ta på skyddsutrustning innan start av HLR om sådan finns tillgänglig.
  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på̊ onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte.
  • Starta bröstkompressioner och anslut defibrillator.
  • Utför endast bröstkompressioner. Ge inte ventilation med pocketmask eller inblåsningar mun mot mun.

I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist ex. drunkning, luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar enligt 30:2. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall. Det är naturligtvis upp till varje person fritt att välja om man vill följa detta råd.

Det är av stor vikt att ta av skyddsutrustningen korrekt och i rätt följd för att inte kontaminera användaren eller andra individer i omgivning och tas omhand enligt lokala riktlinjer. God handhygien är av största vikt för att förhindra smittspridning.

Rekommendationer gällande barn

Det är sällan barn får hjärtstopp till följd av problem med hjärtat utan det är mer sannolikt att det orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem varför ventilation är av största vikt för barnets överlevnad. Av denna anledning är inblåsningar direkt livräddande för barn som drabbas av hjärtstopp. HLR-rådet har ej angivit exakt ålder men vi tolkar detta som att det gäller barn upp till puberteten.

Vid hjärtstopp på barn utanför sjukhus är omedelbart larm till 112 för att snabbt få hjälp av ambulans av stor vikt. Även om mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19, rekommenderar HLR-rådet i nuläget oförändrade riktlinjer dvs. 5 inblåsningar följt av både bröstkompressioner och inblåsningar även vid misstänkta/bekräftade fall av covid-19. Detta med bakgrund att hjärtstopp hos barn ofta orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem. Kontakta 11313 om du har allmänna frågor.

Det är av stor vikt att ta av skyddsutrustningen korrekt och i rätt följd för att inte kontaminera användaren eller andra individer i omgivning och tas omhand enligt lokala riktlinjer. God handhygien är av största vikt för att förhindra smittspridning.

David Smekal,
Ambulansöverläkare
Ambulanssjukvården region Uppsala

 

191104

Hej,

Nu finns datum för vårens repetitionsutbildningar inom D-HLR i Uppsala publicerade. Anmälan görs som vanligt i arket här till höger.

Grundutbildningar för ny IVPA-personal kommer att hållas 3/3 samt ett tillfälle under hösten 2020, datum för detta kommer längre fram.

//Johan

190617

Hej,

Elektroderna till de nya CR2-defibrillatorerna går att koppla till ambulansens LP1000. Kontakten för detta sitter inne i elektrodförpackningen, se bild nedan:

Hjärtstartare.jpg

//Johan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190503

Hej!

Nu är det dags att byta ut defibrillatorerna som idag används av räddningstjänsten. De kommer att ersättas av LIFEPAK CR2.

Utbildningen som alla som ska använda CR2 ska ta del av innefattar en utbildningsfilm samt att läsa bruksanvisningen med fokus på de kapitel som rör själva användandet av defibrillatorn (kapitel 3 och 4). Det är viktigt att alla tar del av detta material under maj månad, då defibrillatorerna planeras att skickas ut i slutet på maj och början på juni.

Vi kommer därefter att börja använda CR2 under ambulansens utbildningar för IVPA-personal.

Den nya defibrillatorn kommer att innebära följande förändringar i PM:

  • D-HLR barn: Då CR2 har ett inbyggt barnläge ska elektroder anslutas på alla patienter, även barn under 1 år. Se bruksanvisningen och utbildningsfilmen för mer information om detta.
  • D-HLR vuxen: Förtydligande om arbetsfördelningen.
  • Packplan: Uppdaterad med nya defibrillatorn.
  • Bruksanvisningen och utbildningsfilmen finns i menyn till höger.

Nytt i vår är även att alla ambulanser i regionen nu utrustas med LUCAS, ett system för att ge mekaniska hjärtkompressioner. Ett PM med information om LUCAS finns därför nu tillgängligt.

Vid frågor kontakta:
Johan Mälberg, Utvecklingssjuksköterska ambulansen Region Uppsala
070–6917154

johan.malberg@akademiska.se

2019-02-22

Hej,

I vår kör vi grundutbildningar för ny IVPA-personal vid två tillfällen:
14/3 och 21/5, båda heldagar.
Anmälan görs till johan.malberg@akademiska.se

//Johan, Utbildningssjuksköterska Ambulansen

---------------------------------------------------------------------------------------

2018-10-24

Hej,

Det nya upplägget med repetitionsutbildningar för IVPA-personal på ambulansstationerna har tagits emot mycket väl. Vi fortsätter därför med detta upplägg även nästa år. För Uppsala kommuns stationer finns nu vårens datum inlagda och går att anmäla sig till.

Kom ihåg att alla ska gå repetitionsutbildningen 1 gång per år!

Trevlig Höst!

//Johan

-------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-09

Hej,
Nu finns statistik för IVPA-uppdragen under 2017 upplagt till höger under övrigt.
//Johan
--------------------------------------------------------------------------------

2017-11-29

Gott nytt år!
Från och med nu kommer tidigare aviserade ändringar att genomföras i utrustningen för IVPA-larm. Tourniquet läggs till och halskragarna tas bort. PM här på sidan är nu uppdaterade. Gällande de gamla kragarna kan ni slänga dem eller lämna till närmaste ambulansstation.

Den 15/1 kör vi också igång med repetitionsutbildningar på Uppsala ambulansstation. Vi ser fram emot att få träffa många utav er här!

Planerna för våren innefattar att ha en lite mer avancerad sjukvårdsutbildning för styrkeledare/sjukvårdsansvariga.
Mer info om detta kommer.

Grundutbildning i HLR för nyanställda kommer att hållas i maj, datum är inte ännu spikat.

Väl mött//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-11-06

Hej,
Nu finns anmälan till repetitionsutbildningarna 2018 upplagd. Se till höger under Övrigt. Detta gäller för stationerna Almunge, Björklinge, Skyttorp, Heby, Tärnsjö, Östervåla, Järlåsa, Knivsta, Knutby och Storvreta. Övriga stationer fortsätter som vanligt med repetitionsutbildningarna.
Hör av er till eran ansvariga ambulansstation för att boka tid.
//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-11-01

Hej,

Från årsskiftet provar vi ett nytt format för repetitionsutbildningarna. Detta gäller initialt bara för de stationer som Uppsalas ambulans är ansvariga för. Läs igenom dokumentet här nedan. Mer info kommer närmare årskiftet!

Projekt: Central repetitionsutbildning för deltidspersonal som åker på IVPA-uppdrag

//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-10-27

Hej!
Här kommer en informationsfilm om Tourniquet (CAT) som kommer att införas vid årsskiftet.
https://youtu.be/n140pvrZ_yQ
Vid frågor om tourniquet så får ni gärna höra av er till mig!
Med vänlig hälsning//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-09-12

Hej,
Nu har hösten dragit igång igen och det är dags att börja planera för repetitionsutbildningar i D-HLR och Barn-HLR. Vi som håller i utbildningarna ska ha möte i slutet på september för att planera detta. För vissa stationer har det gått lite för lång tid mellan utbildningarna så vi kommer försöka prioritera dessa först.

Nyheter:
Vid årsskiftet planeras följande förändringar i utrustningen för IVPA.

Nackkragen kommer att försvinna. Detta beror på bristande vetenskaplig evidens och liten vinst i att sätta den innan ambulansens ankomst. Fokus ska istället ligga på att hålla nacken manuellt vid misstänkt skada, precis som man gjort tidigare även med nackkragen. Mer ingående info om detta kommer skickas ut till stationerna under hösten.
Tourniquet kommer att införas. Detta är ett förband för att stoppa mycket allvarliga extremitetsblödningar. PM för detta och en instruktionsfilm kommer inom de närmaste veckorna att läggas upp här på hemsidan. Tourniquet kommer också att tas upp på repetitionsutbildningarna. Då alla stationer ej kommer att hinna få repetitionsutbildning innan årsskiftet är det därför viktigt att alla läser PM och tittar på instruktionsfilmen för att på så vis bekanta sig med utrustningen.

Packplan och rapportblad kommer att uppdateras med dessa förändringar.
Statistik för IVPA-uppdrag för 2016 är tillagt här till vänster.
Vid frågor och funderingar om allt och inget är det bara att höra av sig till mig!

Fortsatt trevlig höst!
//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-07-24

Hej,

För kännedom bör utgångsdatumet på syrgasflaskor kontrolleras kontinuerligt och om det närmar sig eller har överskridits ska dessa bytas på närmaste ambulansstation.

Fortsatt trevlig sommar!
/Johan

--------------------------------------------------------------------------------
2017-04-19

Med start nu i april och maj kommer jag att börja som utvecklingssköterska för Ambulansen i Uppsala län. Jag kommer att jobba 50 % som utvecklingssköterska på stationen i Uppsala samt arbeta de resterande 50% på ambulansen i Uppsala.

Det som planeras under våren är grundutbildning i D-HLR för de som ej har den. Info om anmälan, datum och annat rent praktiskt kommer att mailas ut till stationscheferna de närmaste dagarna.

För frågor nås jag enklast på min mail: johan.malberg@akademiska.se

Med vänlig hälsning
Johan Mälberg