I väntan på ambulans (IVPA)

Bild på en brandbil.

Ambulanssjukvården är dimensionerad utifrån regleringar i hälso- och sjukvårdslagen samt politiska mål. Målen anger hur stor del av befolkningen som ska nås av en viss hjälp inom en utsatt tid. För att sörja för bästa möjliga akutsjukvård för länets invånare har regionen tecknat avtal med länets kommuner om så kallade "I Väntan På Ambulans" larm även kallat IVPA.

Innebörden är att på de orter i länet där det ej finns en ambulans stationerad, men en brandstation, så ingår räddningstjänstens brandpersonal i beredskapen vid vissa typer av allvarligare sjukdoms- och olycksfall.

Brandmännen erhåller utbildning och utrustning av ambulanssjukvården. De har också årlig repetitionsutbildning. När brandmännen åker på ett IVPA uppdrag lyder de under hälso- och sjukvårdslagen vilket innefattar bland annat sekretess. Det är ambulansöverläkaren som är medicinskt ansvarig.

Årligen utför räddningstjänsten i länet totalt cirka 650 IVPA uppdrag fördelat på 21 brandstationer där nästan samtliga är bemannade med deltidsbrand-män. Huvudsakligen utgörs IVPA uppdragen av hjälp till medvetslösa och vissa typer av olycksfall som inte är räddningstjänst, t ex trafikolyckor.