Forskning och utbildning inom ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården har ett nära samarbete med övriga verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Inom ambulanssjukvården bedrivs flera projekt i syfte att utveckla den pre-hospitala sjukvården och dess funktion i det som brukar kallas för vård-kedjan. Vi handleder sjuksköterskestudenter och samarbetar mycket med specialistsjuksköterskeutbildningen i ambulanssjukvård. Vi har även ett program för läkare som vill göra en del av sin ST inom den prehospitala sjukvården.

Exempel på projekt som pågår är:

  • LINCS: En multicenter studie av mekaniska bröstkompressioner
  • Hot & våld i ambulanssjukvården
  • Nedkylning av hjärtstoppspatienter
  • Ambulansjournalen: En uppföljning och utvärdering
  • Psykiatri och suicid prehospitalt
  • Utvärdering av PHTLS
  • HLR-utförande med och utan mekaniska bröstkompressioner
  • PRACT: utvärdering av ambulanssjuksköterskans bedömning av strokepatienter