Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ambulansstationer

Bild på uppställd ambulans.

Vi har stationer i Enköping/Bålsta, Tierp/Skutskär, Uppsala/Huddunge/Knivsta och Östhammar.

Enköping och Bålsta

3 akutambulanser (dygn) varav en är stationerad i Bålsta. 1 akutambulans måndag - fredag (dagtid).
Enköping och Bålsta har gemensam personal och skiftbyte sker i Enköping. Kommunen är ca 1 179 kvkm stor och har ca 40 000 invånare. Alla ambulanser är bemannade med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Besättningarna arbetar tvåskift där arbetstiderna är kl 07.55-17.30 dagtid och kl 17.30-08.00 nattid. Stationen har 38 st anställda varav 20% är kvinnor. Bålsta är en satellitstation till ambulansen i Enköping och är samlokaliserad med räddningstjänsten i Bålsta.

Upptagningsområdet är Enköping och Bålsta i första hand, men vi hjälper ofta till i grannkommunerna. Enligt personalen är stationen en av Sveriges finaste. I Enköping finns ett länsdelssjukhus med akutmottagning öppet dygnet runt.

Tierp och Skutskär

2 akutambulanser och 1 dagambulans i regionen.

Ambulansverksamheten är samlokaliserad med räddningstjänsten i Tierp och Skutskär. Det finns två ambulanser i tjänst dygnet runt samt en ambulans dagtid i regionen. Bemanningen är en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska per bil. Majoriteten av sjuksköterskorna är specialistutbildade. Det finns ca 35 st anställda vid stationen, inklusive timanställd personal. Storleken på regionen kräver att vi flyttar ambulansen strategiskt för att finnas nära patienterna.

Tierps kommun är ca 1 550 kvkm stor och har ca 20 200 invånare. E4:an går genom kommunen och den hårt trafikerade vägen ger upphov till en del utryckningar. Tierp Arena har varje år flertalet motorevents och har en av världens bästa dragracingbanor. Vid större evenemang så dubbleras antalet människor i kommunen. Tiden mellan uppdragen bedrivs med utbildnings- och övningsverksamhet samt underhållsarbeten på fordon och materiel.

Uppsala, Huddunge och Knivsta

6 akutambulanser (dygn) varav en är stationerad i Huddunge.
3 akutambulanser måndag - fredag (dag)

Upptagningsområdet (Heby, Knivsta och Uppsala kommun) är ca 3 644 kvkm stort och har ca 215 000 invånare.

Uppsala

Ambulansstationen i Uppsala ligger på Akademiska sjukhusets område, mitt emot stadsparken. Här arbetar idag ca 80 personer, fördelade på 69 tjänster. Personalen består av ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor.

Vi har sex akutbilar som är bemannade dygnet runt. Vardagar tillkommer tre akutambulanser i tjänst. Besättningarna som åker akutbil arbetar tvåskift (dag 08:00-17:30, natt 17:30-08:00). Schemat sträcker sig idag över en femveckorsperiod.

Upptagningsområdet är Uppsala, Knivsta och Heby i första hand, men vi hjälper ofta till i grannkommunerna.

En vanlig dag börjar med samling för att få dagens förutsättningar, sedan är det bara att vänta på inkommande uppdrag. Under den tid man inte är ute och tar hand om patienter, ser man bla över sin utrustning (kläder, fordon mm).

De vanligaste patienterna vi möter är äldre människor. Uppdragen är oftast odramatiska, men med en del undantag.

Huddunge

Ambulansen utgår från Huddunge och bemannas med personal från stationen i Uppsala. Huddunge ligger mitt i Heby kommun ca 1,5 mil från kommunens tätorter; Heby, Tärnsjö och Östervåla. Avståndet till Uppsala är ca 5 mil och till Västerås ca 6 mil. Det finns lite mer än 500 åretruntboende i Huddunge och på sommaren betydligt fler.

Östhammar

Det finns två akutambulanser i Östhammar som är i tjänst dygnet runt. De utför alla typer av ambulansuppdrag och bemannas med en ambulanssjukvårdare och en ambulanssjuksköterska. Besättningarna arbetar i tvåskift. Tiderna på dagpasset är mellan kl 07:55-18:05 och nattpassen mellan kl 18:00-08:00.

Ambulansstationen har 25 anställda varav drygt 20% är kvinnor. Ca 60% av sjuksköterskorna är vidareutbildade inom ambulans, anestesi eller intensivvård. Några av dessa roterar också mot sjukhuset, dvs de jobbar en månad inom ambulansen och sedan en månad på t ex anestesin.

Kommunen är ca 2 790 kvkm stor där 52% är landyta och 48% sjöar, hav och fjärdar. I kommunen bor ca 21 500 innevånare.

På övriga orter i kommunen (förutom Östhammar) finns deltidsbrandmän som rycker ut på så kallade IVPA larm (i väntan på ambulans). Dessa är en god hjälp för både patienten och ambulanspersonalen då det i vissa fall kan ta tid innan ambulans är på plats. De kan bland annat ge syrgas och finnas som en lugnande resurs innan ambulansen är på plats. De har även hjärtstartare.

I vissa fall sker sjukdomsfall och olyckor ute på öarna i kommunen och det vanligaste är att Räddningstjänsten eller Sjöräddningen hjälper oss med transporten till sjöss.

Antal uppdrag per dygn varierar men ofta är det långa transporter då närmsta universitetssjukhus ligger i Uppsala. En vanlig transport från Östhammar till Uppsala och tillbaka igen, tar ca 2,5 timmar. Enklare jourfall tas emot dygnet runt av Östhammars akutmottagning. Dagtid finns det vårdcentraler på de övriga orterna.

Då ambulansen inte är ute på uppdrag finns flertalet uppgifter att göra på stationen. Då finns det tid att se över utrustning, öva, träna fysiskt, tvätta arbetskläder, tvätta ambulanserna samt utföra övriga uppgifter så som att beställa förråd, läkemedel, kläder, boka servicetider för ambulanserna och mycket mer.