Ambulanschef i beredskap (ACIB)

ACIB är en funktion som primärt ska ansvara för att ambulansberedskapen är god dygnet runt, året runt. Vid större händelser ansvara ACIB för nödvändig resursförstärkning och som stöd till ledning på skadeplats.

ACIB är även den funktion inom regionen som ansvarar för att transportera hem patienter som är skrivna i Uppsala län men som insjuknat och vårdas i en annan del av Sverige.

Ambulanschef i beredskap kommer att samverka med chefs-läkare och TIB vid höjd beredskap.

Ambulanschef i beredskap är i tjänst dygnet runt, året runt och söks via SvLC på 010-603 88 20. ACIB ska besvara sökning inom 90 sekunder och kunna inställa sig på t ex larmcentral inom 60 minuter.