Förberedelser remiss, provkärl

Information om remiss och etikett till provkärl.

Fyll i remissen med följande

Patientens fullständiga personnummer (10 siffror). Om 10 siffror saknas ange reservpersonnummer.
Patientens efternamn och förnamn.
Svarsmottagare, vb debiteringsadress, om annan än svarsmottagaren. Vb telefonnummer.
Ev diagnos/frågeställning.
Provtagningstid (datum och klockslag).
Ev prioritering t ex akutsvar.

Etikett till provkärl

Vid beställning på remiss med märkmaterial. Använd etiketterna som finns på remissens baksida.
Vid beställning på remiss som saknar etiketter för provkärl, fyll i provkärlsetikett med uppgifter om patientens personnummer, namn och provtagningstid. Ange också vårdenhet.
Fäst den ifyllda etiketten på provkärlet före provtagning.

Remiss och etikett till provkärl vid blodsmitta

Vid provtagning på patient med risk för blodsmitta märks prov och pappersremiss med etikett "Blodsmitta". Vid eletronisk beställning (via RoS), klicka i "Blodsmitta". När etikett skrivs ut kommer automatiskt texten "Smittrisk" med.

Identitetskontroll

Utför identitetskontroll genom legitimationshandling eller genom att be patienten själv uppge personnummer och namn.
Uppgifterna kontrolleras mot de som finns på remiss och provkärl.
Kan patienten ej själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller i förekommande fall anhörig.
Socialstyrelsens föreskrifter för blodtransfusion gäller vid provtagning för transfusionsmedicinsk undersökning t ex blodgruppering och förenlighetsprövning.