All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Våra chefer och experter

Telefonnummer till våra experter för regionens remittenter

Akut barnsjukvård
018-611 00 00
Sök bakjour barnmedicin på 91119

Barndiabetesmottagning
018-611 58 52 Diabetssköterska

Barnendokrin/Metabola sjukdomar
018-611 58 70 Mottagningstelefon

Barnhabiliteringsmottagning
018-611 68 68 Habiliteringssjuksköterska

Barnkardiologjouren
ALB/UAS 08-517 789 00 Dygnet runt, alla dagar i veckan

Epilepsi 
018-611 28 95 Epilepsisjuksköterska
epilepsi.barn@akademiska.se

Njur- och urinvägsmottagningen för barn och ungdom
018-611 09 47 Mottagningssköterska

Neurologi övrigt
018-611 58 48 Neurologsjuksköterska

Kirurgi
Helen Engstrand Lilja, tf sektionschef 018-611 59 01
Monica Axelsson, avdelningschef barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 95B 018-611 39 70

Syndromenheten
018-611 48 70 Sekreterare

Uppsala centrum för cystisk fibros
018-611 27 60 Mottagningssköterska

Våra chefer

Barnsjukhuset

Klas Ekström, verksamhetschef

Akut barnsjukvård

Ulrika Backman, sektionschef
Frida Axelsson, avdelningschef Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom 95E
Ulrika Persson, avdelningschef Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom 95E

Barnkirurgi

Monica Axelsson, tf sektionschef
Erika Marjamaa Nilsson, avdelningschef Barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi

Barns vård och hälsa

Monica Mäki Karlstrand, sektionschef

Barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin

Ulrika Wester Oxelgren, sektionschef,
Jenny Boija Bennbom, avdelningschef Folke Bernadotte regionhabilitering
Christine Gibson, avdelningschef, Barnsjukvårdens multidiciplinära team

Blod- och tumörsjukdomar hos barn

Britt-Marie Frost, sektionschef
Karin Johansson, avdelningschef, Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar
Sara Karlsson, avdelningschef, barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar

Neonatologi

Erik Normann, biträdande verksamhetschef, sektionschef
Anna Restrup, avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, 95F
Jenny Lötberg, avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, 95F

Specialiserad pediatrik

Gianni Celsi, sektionschef
Charlotta Atuma, avdelningschef, Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95E