Våra chefer och experter

Telefonnummer till våra experter för regionens remittenter

Akut barnsjukvård
018-611 00 00

Barndiabetesmottagning
018-611 58 52 Diabetssköterska

Barnendokrin/Metabola sjukdomar
018-611 58 70 Mottagningstelefon

Barnhabiliteringsmottagning
018-611 68 68 Habiliteringssjuksköterska

Epilepsi 
018-611 28 95 Epilepsisjuksköterska
epilepsi.barn@akademiska.se

Njur- och urinvägsmottagningen för barn och ungdom
018-611 09 47 Mottagningssköterska

Neurologi övrigt
018-611 58 48 Neurologsjuksköterska

Kirurgi
Sektionschef 018-611 03 30
Avdelningschef barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 95B 018-611 39 70

Syndromenheten
018-611 48 70 Sekreterare

Uppsala centrum för cystisk fibros
018-611 27 60 Mottagningssköterska

Våra chefer

Barnsjukhuset

Klas Ekström, verksamhetschef

Akut barnsjukvård

Ulrika Bäckman, sektionschef
Alexandra Eliasson, avdelningschef 

Barnkirurgi

Elisabet Gustafson, sektionschef
Monica Axelsson, avdelningschef

Barns vård och hälsa

Monica Mäki Karlstrand, sektionschef

Barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin

Ulrika Wester Oxelgren, sektionschef,
Jenny Boija Bennbom,  avdelningschef Folke Bernadotte regionhabilitering
Christine Gibson, avdelningschef, Barnsjukvårdens multidiciplinära team

Blod- och tumörsjukdomar hos barn

Josefine Palle, sektionschef
Karin Johansson, avdelningschef

Neonatologi

Erik Normann, biträdande verksamhetschef, sektionschef
Jacoba Wennergren, avdelningschef

Specialiserad pediatrik

Åsa Neuman, sektionschef
Charlotta Atuma, avdelningschef