Trygg och säker vård

Flicka i säng tittar på en docka som vårdpersonal håller i.
Trygg och säker vård

Akademiska barnsjukhusets mål är att leverera utmärkta vårdresultat till maximalt värde för patient och anhöriga under trygga och säkra förhållanden.

På sjukhuset mäter vi systematiskt vårdens resultat, dess kvalitet och vår effektivitet. Detta gör vi för att ständigt förbättra oss och alltid skapa så bra och effektiv vård som möjligt.

Vi registrerar, följer upp och förbättrar när vi finner fel och avvikelser i vården. Detta gör vi för att förbygga risker och upprepade fel eller misstag. Vi vill att patienter och anhöriga skall få en säker vård och känna sig trygga på Akademiska barnsjukhuset.

Vi följer upp att patienter och anhöriga är välinformerade och delaktiga i beslut som rör den egna vården. Vi samtalar även med patienter och anhöriga om hur vi kan förbättra vården och sjukhuset på andra sätt. Vi vet att det är genom samarbete som vi skapar vård som skänker största möjliga värde till dem som besöker Akademiska barnsjukuset.

Kvalitets- och säkerhetsarbete pågår ständigt och delar av det arbetet kommer att presenteras på denna hemsida. Vi tror att öppenhet i dessa frågor sporrar oss till förbättring samtidigt som det ökar allmänhetens möjlighet att hjälpa oss med vård uppdrag.