Utbildningar inom traumasjukvård

Kollegor samtalar.

Aktuella kurser inom traumasjukvård.

PHTLS

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) är en traumautbildning för personal som arbetar prehospitalt. Sedan 1998 bedrivs utbildningen i Sverige.

ATSS - Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom traumavården på sjukhus.

ATSS är framtagen i samarbete med ATLS och Svensk kirurgisk förening och "föddes" i Uppsala 1999. ATSS finns nu på ytterligare 14 orter i Sverige samt Åland och Vasa i Finland.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport. Utbildningen pågår under tre intensiva dagar. Föreläsningar varvas med praktiska stationsövningar och diskussioner. Examinationen är både skriftlig och praktisk.

Undersköterskor är välkomna som åhörare på kursen. Dessutom är fyra av undersköterskorna på kursen markörer under det praktiska provet på sista kursdagen. Upplägget är mycket uppskattat av alla.

Anmälan sker till monica.frick.bergstrom@akademiska.se

ATLS - Advanced Trauma Life Support (ATLS)

ATLS utgör ett nordamerikanskt koncept för akut omhändertagande under främst den första timmen efter trauma. ATLS finns i över 60 länder och kurserna är likformiga. I Sverige hölls den första ATLS-kursen 1996.

Kursen vänder sig till alla verksamma läkare som handlägger akuta traumafall.
Det är 16-20 studenter på varje kurs. Kursmaterialet är genomgående på engelska, men föreläsningarna hålls på svenska.

Kurskoordinator Ylva Skatt ylva.skatt@akademiska.se  
Kursledare Fredrik Linder fredrik.linder@akademiska.se


Ledarskapsutbildning truma

Traumaledaren har en viktig roll i teamet i omhändertagandet av traumapatienter. Traumaledaren är "hands-off" från patienten och dennes funktion är att se till att teamet arbetar snabbt och effektivt enligt ATLS-konceptet och kommunicerar tydligt med varandra och traumaledaren. En rad medicinska beslut behövs ofta tas varför det är viktigt att traumaledaren är trygg i själv och kunnig inom området.

Kursen startade VT 2017 på Akademiska sjukhuset (AS) ges som en endagskurs. Kursort kommen att variera och hållas på olika sjukhus i Sjukvårdsregion mellansverige.

Lärarfakultet: Kirurger, ortopeder, anestesiologer och sjuksköterskor med traumaerfarenhet från Uppsala-Örebro (U-Ö) regionen.
Kursdeltagare: Kirurger som redan är eller snart kommer att bli traumaledare på sitt hemsjukhus i U-Ö regionen.
Innehåll: En pre-test skickas ut till alla deltagare där frågor ställs om de lokala traumarutinerna vid respektive sjukhus.

Föreläsning/falldiskussion/film rörande kommunikation och medicinska beslut som kan behövas tas av traumaledaren. Scenarioövningar med skademarkörer.

Ansökan: Intresseanmälan görs till lokalt traumaansvarig person på respektive sjukhus som föreslår kursdeltagare.
Plats och tid för kommande kurser: Ingen aktuell information
Kontakt: Elisabeth Haddleton

Damage control kurs

Kursen startade 2007 initialt i Linköping men går numera vartannat år på Akademiska och vartannat på Universitetssjukhuset i Linköping. Kursen hålls på engelska. Kursen är av Svensk Kirurgisk Förening godkänd som bakjourskurs i trauma och kärlkirurgi.

Kurslängd: 3 dagar + 2 veckors hospitering vid Penn Trauma, Philadelphia.
Kursdeltagare: 18-20 bakjourer i kirurgi eller de som inom en snar framtid kommer att gå bakjourer.
Kursfakultet: 4-5 amerikanska akut och traumakirurger från Philadelphia samt 6 svenska kärl-akut/trauma-kirurger och anestesiolog.
Kursinnehåll: Föreläsningar, egna fall presentationer och stordjursträninrörande damage control-konceptet inom trauma, akut kirurgi och kärlkirurgi.

Kommande kurs: Kursen är pausad p.g.a covid-19, men kommer att återupptas då reserestriktioner slutar gälla i USA och Sverige.

Bakjourskurs i kärl och traumakirurgi

Kursen bedrivs sedan 2014 på Akademiska sjukhuset men ges även på Karolinska sjukhuset och är en ackrediterad bakjourskurs av Svensk Kirurgisk förening.

Kurstid: 3 dagar
Kursdeltagare: 18-20 bakjourer eller snart blivande bakjourer på kirurgiska kliniker.
Kursfakultet: Kärlkirurger och akut/traumakirurger.
Kursinnehåll: Föreläsningar, fallpresentationer från kursdeltagarna med diskussion, stordjursträning rörande trauma och kärlkirurgi.

Kommande kurser: 

Kontakt och anmälan: Helena Grönbacke, helena.gronbacke@svenskkirurgi.se
Kursledare Fredrik Linder, fredrik.linder@akademiska.se
Kurskoordinator Ylva Skatt, ylva.skatt@akademiska.se