All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Kontaktuppgifter vid trauma

Akuta ärenden

Traumabakjour – dygnet runt

  • Traumabakjouren är den självklara kontakten vid stora trauman med multipla skador eller när du är tveksam vilken specialist som ska kontaktas.
  • Ring växeln 018-611 00 00 och be att få bli kopplad till traumabakjouren.
  • Om du i samråd med traumabakjouren bedömer att patienten ska transporteras, tar CIVA på Akademiska sjukhuset emot patienten. Transporten beställs av inremitterande sjukhus.
  • Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter kan bistå vid behov. Telefon 018–200 112.

Rådgivning i akuta ärenden av specialistjourer - dygnet runt

  • Neurotrauma, kontakta neurokirurgbakjour i första hand på telefon 018-611 52 30 eller 076-7219144.
    Neurokirurgbakjouren kan alltid kontaktas via växeln 018-611 00 00.
  • Barnkirurgi, ring 018-611 99 30 eller via växeln 018-611 00 00.
  • Traumaortoped, nås via växeln 018-611 00 00.
  • Brännskada, plastikkirurg nås via växeln 018-611 00 00.