Kontaktuppgifter vid trauma

Glad operationspersonal.

Akuta ärenden

Traumabakjour – dygnet runt

  • Traumabakjouren är den självklara kontakten vid stora trauman med multipla skador eller när du är tveksam vilken specialist som ska kontaktas.
  • Ring växeln 018-611 00 00 och be att få bli kopplad till traumabakjouren.
  • Om du i samråd med traumabakjouren bedömer att patienten ska transporteras, tar CIVA på Akademiska sjukhuset emot patienten. Transporten beställs av inremitterande sjukhus.
  • Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter kan bistå vid behov. Telefon 018–200 112.

Rådgivning i akuta ärenden av specialistjourer - dygnet runt

  • Neurotrauma, kontakta neurokirurgbakjour i första hand på telefon 018-611 52 30 eller 076-7219144.
    Neurokirurgbakjouren kan alltid kontaktas via växeln 018-611 00 00.
  • Barnkirurgi, ring 018-611 99 30 eller via växeln 018-611 00 00.
  • Traumaortoped, nås via växeln 018-611 00 00.
  • Brännskada, plastikkirurg nås via växeln 018-611 00 00.