Vad är precisionsmedicin?

Precisionsmedicin handlar i grunden om att välja rätt behandling för rätt sjukdom vid rätt tid, till rätt patient. Detta kan bland annat uppnås genom bättre diagnostikmetoder, exempelvis kartläggning av arvsmassa, som leder till behandlingar med högre träffsäkerhet.

Fördelar med precisionsmedicin

  • Ger förutsättningar för jämställd och hållbar vård
  • Individanpassad diagnostik och behandling
  • God effekt av behandlingar och minskade biverkningar
  • Ökad livskvalitet för patienter
  • Positiva hälsoekonomiska effekter