Precisionsmedicin i samverkan

I Uppsala har vi under många år arbetat med precisionsmedicin och har kommit långt i arbetet med att erbjuda precisionsmedicinsk behandling till våra patienter.

Arbetet med precisionsmedicin sker nationellt och i samarbete med samtliga universitetssjukhus och universitet med medicinsk fakultet. Området utvecklas snabbt. Samverkan på lokal, regional och nationell nivå, ihop med nyttan av tvärvetenskaplig forskning, är avgörande för fortsatt framgång.

Samverkan inom PMCU

  • Ger förutsättningar för framtidens forskning och hälso- och sjukvård, till samhällets nytta.
  • Är en viktig del av den högspecialiserade vården, för en mer jämlik vård.
  • Säkerställer kompetensförsörjning på lång sikt.
  • Möjliggör datadriven forskning och innovation.