Introduktion till precisionsmedicin

Uppsala universitet och Karolinska Institutet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm.

Utbildningen ”Introduktion till precisionsmedicin” har kommit till med stöd från Vinnova och är helt webbaserad, kostnadsfri och består av inspelade korta föreläsningar med några av de främsta experterna inom området från Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Precisionsmedicin finns redan här och utvecklingen inom alla kliniska områden går rasande fort. Dessa föreläsningar ska hjälpa dig att förstå vad precisionsmedicin är och vart utvecklingen går.

Det unika med utbildningen är att den paketerar det senaste kunskapsläget och forskningen på ett enkelt och tillgängligt sätt. Kursdeltagaren kan gå den i sin egen takt och kan välja att ta del av föreläsningarna själv eller tillsammans med sina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt.

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm men kan vara relevant för all personal som arbetar inom vården eller som studerar till ett vårdyrke. Du kan lyssna på föreläsningarna själv men bättre kan vara att göra det tillsammans med dina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt. 

Kursinnehåll

  • Vad är precisionsmedicin - begrepp och allmän bakgrund
  • Sällsynta sjukdomar
  • Komplexa sjukdomar - folksjukdomar och multifaktoriella sjukdomar
  • Komplexa sjukdomar - psykiatriska sjukdomar
  • Precisionsmedicin vid barncancer
  • CAR T-celler
  • Farmakogenomik
  • Bildanalys och AI
  • Framtidens precisionsmedicin

Anmälan

Föreläsningar

Vad är precisionsmedicin?

Richard Rosenquist Brandell (ki.se), professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt föreståndare för den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, GMS.

Sällsynta sjukdomar

Anna Wedell (ki.se), professor/överläkare, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Komplexa sjukdomar

Erik Melén (ki.se), professor/specialistläkare, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS, Karolinska Institutet.

Simon Cervenka (uu.se), professor i psykiatri vid Uppsala Universitet och överläkare inom verksamhetsområde psykiatri, Uppsala Akademiska sjukhus.

Cancer

Gustaf Ljungman (uu.se), professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer.

Gunilla Enblad (uu.se), Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Gunilla Enblad

Farmakogenomik

Mia Wadelius (uu.se), professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos, Uppsala universitet.

AI och bildanalys inom hälso- och sjukvård

Johan Hartman (ki.se), professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet, biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hälsoekonomi, etik och legala aspekter

Ulrik Kihlbom (uu.se), docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet.

Hälsoprevention

Päivi Östling (ki.se), senior forskare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, SciLifeLab

Utbildningen har kommit till genom ett initiativ från Life Science-kontorets samverkansgrupp för Hälsa och Life Science och dess gruppering med fokus på kompetensförsörjning. Utvecklingen har skett genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet och med stöd från Vinnova.