Otokirurgiska sektionen

Syftet med verksamheten är att utgöra ett centrum för avancerad, rekonstruktiv mellanörekirurgi och tillsammans med neurokirurgen ett centrum för skallbaskirurgi.

All tänkbar temporalbenskirurgi till exempel cholesteatom, radikalhålerekonstruktioner, otoskleros, cochleaimplantat, öronmissbildning/atresi- och tumörkirurgi bedrivs. Vi vill erbjuda våra patienter och remittenter en hög omvårdnadskvalitet med korta väntetider, god tillgänglighet och kontinuitet. 

Tillsammans med neurokirurgen görs cirka 40 skallbasingrepp per år, företrädesvis operationer av acustiucneurinom och meningeom. Hittills har 33 hjärnstamsimplantat inopererats. Patienter för skallbaskirurgi remitteras hit från stora delar av Sverige men även från Island och Norge. Tillsammans med Hörselsektionen behandlas patienter med grav hörselnedsättning med cochleaimplantationer.

En annan hörnpelare är forskning och utbildning. Vi erbjuder trainee-tjänster för hela Skandinavien, där intresserade kollegor får komma för utbildning under kortare eller längre tid.