Otokirurgiska sektionen

Syftet med verksamheten är att utgöra ett centrum för avancerad, rekonstruktiv mellanörekirurgi och tillsammans med neurokirurgen ett centrum för skallbaskirurgi.

All tänkbar temporalbenskirurgi till exempel cholesteatom, radikalhålerekonstruktioner, otoskleros, cochleaimplantat, öronmissbildning/atresi- och tumörkirurgi bedrivs. Vi vill erbjuda våra patienter och remittenter en hög omvårdnadskvalitet med korta väntetider, god tillgänglighet och kontinuitet. Under 2007 utfördes ca 450 kirurgiska ingrepp och 2 500 mottagningsbesök.

Tillsammans med neurokirurgen görs cirka 40 skallbasingrepp per år, företrädesvis operationer av acustiucneurinom och meningeom. Hittills har 17 hjärnstamsimplantat inopererats. Patienter för skallbaskirurgi remitteras hit från stora delar av Sverige men även från Island och Norge. Tillsammans med Hörselsektionen behandlas patienter med grav hörselnedsättning med cochleaimplantationer. Under 2007 utfördes ca 40 implantationer.

En annan hörnpelare är forskning och utbildning. Vi erbjuder trainee-tjänster för hela Skandinavien, där intresserade kollegor får komma för utbildning under kortare eller längre tid.

Den internationellt kände inneröreforskaren professor Helge Rask-Andersen är kliniskt verksam vid otokirurgiska sektionen. Detta ger verksamheten utomordentliga möjligheter till både teoretisk och klinisk forskning