Onkologisk endokrinologi

Sjuksköterskor pratar med varandra.

Onkologisk endokrinologi är ett nationellt och internationellt centrum dit patienter med neuroendokrina tumörer remitteras.

Personalen här har en unik kompetens inom områdena endokrinologi, intern medicin och onkologi. Alla doktorer bedriver, förutom sitt kliniska arbete, frontlinjeforskning inom områdena diagnostik och behandling av neuroendokrina tumörer.

Vi kan erbjuda unik diagnostik och behandlingsmöjligheter. I det kliniska omhändertagandet av våra patienter samarbetar vi med flera andra avdelningar såsom endokrinkirurgi, klinisk kemi, patolog, röntgen, onkolog, nukleärmedicin och pet-centrum.

För dig som remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018-611 00 00.

 • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet Onkologisk endokrinologi.
 • Samtliga externa pappersremisser adresseras till:
  Onkologisk-endokrinologiska mottagningen
  Ingång 101, 2 tr
  Akademiska sjukhuset
  751 85 Uppsala
 • Länk till DocPlus (styrande dokument)

Forskning och utveckling

Tack vare vår frontlinjeforskning och stora patientmaterial får vi tidig tillgång till ny diagnostik och nya behandlingsmöjligheter. Vi kan erbjuda våra patienter speciellt utformad utvärdering som inkluderar karaktärisering av tumörbiologi, som i sin tur ger oss möjligheter till att individuellt anpassa behandlingen.

Våra kliniska studier av nya behandlingar (alfa-interferon, somatostatin analoger, radioaktivt märkta somatostatin analoger, etc) har visat att både överlevnad och livskvalitet hos våra patienter har förbättrats.