Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Information om remiss för ögonundersökning vid diabetes

Vid fastställd diabetesdiagnos skickas remiss för ögonbottenfotografering

Inremitterande vårdcentral/medicinklinik ansvarar för att informera patienten vid remisstillfället, om varför undersökningen ska ske och om vikten av att genomföra undersökningen. Skriftlig patientinformation om ögonbottenfotografering vid diabetes, finns att skriva ut från Doc Plus patientinformation

Remissen kan ställas till vårdgivare knutna till vårdvalet. Se längre ner på sidan för tillgängliga vårdgivare för närvarande (2019-11-11)

Upplysningar om vårdgaranti kan lämnas av Vårdgarantienheten 018-611 60 60

Remissen måste innehålla uppgifter om debutår för diabetes mellitus-diagnosen, typ av diabetes (typ 1 eller 2), samt förekomst av hypertoni och/eller hyperlipidemi. Detta är avgörande faktorer, som vägs in vid beslut om fortsatta kontrollintervall

Fortsatt ögonbottenundersökning med fotoscreeening sker sedan enligt fastställda intervall, med hänsyn tagen till sjukdomsduration, debutålder, förekomst av ögonkomplikationer och andra riskfaktorer

Patienten erhåller inget svar på undersökningen. Resultatet förväntas meddelas patienten av behandlande diabetesläkare/diabetessköterska. Svar på undersökningen kan dröja, då bedömningen av fotograferingen sker på andra tider än själva undersökningen

Körkortsintyg för diabetiker utfärdas inte av ögonkliniken. Körkortsintyg utfärdas på vanligt sätt av behandlande diabetesläkare, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, på det vanliga läkarintyget. Vid behov kan intyget kompletteras med uppgifter om synskärpa inhämtade från optiker

Endast patienter med fastställd ögonsjukdom/ögonkomplikation till diabetessjukdomen (t ex tidigare laserbehandling), behöver körkortsintyg utfärdat av läkare med specialistkompetens inom ögonsjukdomar.

Tillgängliga vårdgivare

Enköpings kommun
Optalmica ögonbottenfoto Enköping
Telefon: 0171-770010

Håbo kommun
Familjeläkarna Bålsta
Telefon: 0171-620000

Tierp
Ögonmottagningen i Tierp
Telefon: 018-6116975

Uppsala
Ögonmottagningen vid Akademiska sjukhuset, telefon 018-6115127
Aleris ögonbottenfoto, Uppsala, telefon 018-4185500
Capio Medocular Uppsala ögonbottenfoto, telefon 018-565400
Eye diagnostics - Se och synas, Uppsala, telefon 018-147979
Eye diagnostics - Synsam, Uppsala, telefon 018-139680
Provisus ögonbottenfotografering, telefon 072-2222118