Ingång 51

I ingång 51 hittar du kärl- och hjärtultraljudslaboratoriet, hjärtmottagningen och klinisk fysiologiska mottagningen.