Ingång 35

I ingång 35 hittar du bland annat akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning, fysiologiskt laboratorium och klinisk fysiologi.