Ingång 17

I ingång 17 hittar du bland annat Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK).
Kuratorerna har en gemensam mottagning på våning 2.