Ingång 15

I ingång 15 hittar du sjukhusadministrationen.