Ingång 13

I ingång 13 hittar du sjukhusadministrationen.