Sjukhusbiblioteket

Välkommen till sjukhusbiblioteket!

Vi är till för patienter, närstående och personal på Akademiska sjukhuset. Sjukhusbiblioteket har två bibliotek på sjukhusområdet. Vi finns vid ingång 10 entréplan och på Barnsjukhuset vid Lekterapin, nbv.

Patienter på alla avdelningar har möjlighet att använda vår tjänst "Beställ från oss". Ring eller e-posta och beställ så levererar vi efter kl. 16 måndag-fredag.

Kulturevenemang

För tillfället finns inga inplanerade evenemang på Sjukhusbiblioteket. Trevlig sommar!

Läs om Kulturevenmang på Akademiska

 Kulturevenemang

Bokvagnarna

Nu tar bokvagnarna semester och är tillbaka i september.

På biblioteket

Låna dator

Fyra datorer med internet finns att låna på Sjukhusbiblioteket vid ingång 10. Att låna dator är kostnadsfritt.

Bokning görs direkt på plats på biblioteken. Tid bokas en halvtimme åt gången.

Dagstidningar

Sjukhusbiblioteket tillhandahåller flera olika dagstidningar. Vissa lokala dagstidningar levereras med en dags fördröjning. Om du vill få en viss dagstidning upp till din säng, så levererar vi den gärna efter stängning. Kontakta oss på 018-611 35 36.

Dagstidningar
• Upsala nya tidning
• Dagens nyheter
• Svenska dagbladet
• Dagens industri
• Arbetarbladet
• Enköpingsposten
• Åland

Drömställen - mobila medieskåp på Barnsjukhuset

Sjukhusbiblioteket förfogar över fyra Drömställen - en sorts mobila medieskåp. I Drömställena kan man hitta böcker, cd-skivor och annat spännande. Tanken är att Drömställena ska finnas där barnen finns, alltså på Barnsjukhuset och andra avdelningar med barnpatienter. För tillfället kan du hitta drömställen på avdelningarna 95 A, 95 B, 95 E och 85 F.

Temaväskor

Temaväskor är precis vad det låter som: väskor fyllda med böcker och andra saker på olika teman. De finns på avdelningarna 95 A, 95 B och 85 F. De olika temana är: Spänning, Roligt, Sjuk?, För de yngsta, Djur, Kompisar och Nästan vuxen. Om du inte hittar väskorna själv, be bara personalen på avdelningen att ta fram dem åt dig.

 

Låneregler

Inneliggande patienter

Inneliggande patienter och anhöriga får låna fritt ur bibliotekets samlingar så länge de är inskrivna på Akademiska sjukhuset. Ingenting som lånats på Sjukhusbiblioteket får tas med från sjukhuset.

Dagpatienter och personal

För dagpatienter och sjukhusets personal är lånetiden normalt fyra veckor. Särskilt efterfrågat material har två veckors lånetid. Gåstavar får lånas tre månader och dvd-filmer får lånas en vecka. Max två dvd-filmer får lånas åt gången. Dagpatienter och personal får inte låna surfplattor eller cd- och dvd-spelare.

Sommarlån

Under juni-augusti förlängs lånetiden till sex veckor för vanliga lån.
För dvd-filmer gäller fortfarande en veckas lånetid.

Sjukhusbibliotekets verksamhet

Sjukhusbiblioteket riktar sig till patienter, närstående och sjukhusets personal. Vi erbjuder skönlitteratur och faktaböcker i olika ämnen, dagstidningar och tidskrifter samt tillgång till Internet. Vi har ett stort bestånd av ljudböcker på cd (också talböcker/Daisy) samt dvd-filmer och musik på cd. Patienter har möjlighet att låna cd-spelare, Daisy-spelare, dvd-spelare och surfplattor. Patienter kan också boka en dagstidning upp till rummet.

Vissa vårdavdelningar får besök av en bibliotekarie med bokvagn en gång i veckan. Bokvagnen är ett rullande minibibliotek med något för alla smaker. Vi kommer dessutom ut till avdelningarna på beställning - "Beställ så kommer vi"!

Kontakta gärna biblioteket om du är intresserad av något särskilt material. Om du vet att du ska läggas in på en avdelning kan du meddela oss i förväg så gör vi i ordning ett paket åt dig.

Vi som jobbar här

På Sjukhusbiblioteket arbetar fyra personer. Biblioteket har funnits på Akademiska sjukhuset sedan 1926. Från 1940-talet bedrevs verksamheten i samarbete mellan Uppsala Stadsbibliotek och Akademiska sjukhuset. Sedan årsskiftet 2016/2017 är Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset en del av Länsbibliotek Uppsala.

Välkommen att kontakta oss:

Erik Klang
Chef för Sjukhusbiblioteket
Tel. 018 - 611 35 36
E-post

Nasrin Bahrami Baneh
Nasrin Bahrami Baneh
Tel. 018 - 611 35 36
E-post
Går bokvagn på avd. 95 A B E

Ann-Sofie Lans
Ann-Sofie Lans Lindgren
Tel. 018 - 611 35 36
E-post
Går bokvagn på avd. 78 C och 85 B C G

Karin Tenggren
Tel. 018 - 611 35 36
E-post
Går bokvagn på avd. 30 A E, 50 C E och 95 A B E

Sjukhusbiblioteket