Vilka besökstider gäller?

Som besökare är du alltid välkommen till sjukhuset alla dagar. Avdelningarnas besökstider kan variera, så hör efter med avdelningens personal vilka besökstider som gäller. Personer med infektioner bör inte komma på besök.

Ditt hälsotillstånd avgör om besöken behöver begränsas. På vissa avdelningar finns särskilda regler för besök.

Blomallergier är vanliga och besökare bör därför undvika att ta med blommor till sjukhuset. På vissa avdelningar råder även mobiltelefonförbud.