Vilka besöks- och ordningsregler gäller?

Som besökare är du välkommen till sjukhuset alla dagar mellan klockan 08.00-21.00. Däremot kan avdelningarnas besökstider variera. Prata med din avdelning för att få information om vilka besökstider som gäller.

Vårdpersonal har rätt att avgöra om och hur besökare kan tas emot.
Särskilda regler kan tillämpas vid besök till patient som vårdas enligt lag.
Kontakta respektive avdelning så hjälper de dig med vad som gäller.

Tänk på att visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. På vissa platser kan mobiltelefoner störa sjukhusutrustning.

Tänk på att vissa personer är känsliga mot starka dofter, som parfymer och blombuketter.

Fotografering och filmning på sjukhuset får endast ske efter medgivande av
verksamhetschef/avdelningschef eller motsvarande.

Akademiska sjukhuset är rökfritt. Rökning får endast ske på anvisade rökplatser utomhus.

Hundar och andra husdjur är inte tillåtna i sjukhusets lokaler. Undantag är ledarhund och hundar i tjänsteutövning.

Anslag och spridning av information, försäljning, insamling och bettleri är inte tillåtet inom sjukhuset eller i nära anslutning till entréer.

Sjukhuset är inte är en offentlig plats. Sjukhuset har därför rätt att avvisa personer som uppträder störande eller olämpligt.