Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Var ska jag vända mig om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk ska du i första hand kontakta 1177. Där får du råd av sjuksköterskor om var du ska vända dig. Du kan också få en tid på Uppsala närakut. Du kan även vända dig direkt till din vårdcentral. Till Akademiska sjukhuset kommer du genom remiss från din vårdcentral eller genom att göra en egen vårdbegäran.

Vad gör jag om jag blir akut sjuk?

Vid akut allvarlig sjukdom eller skada, ring 112.

Akutmottagningar

Tänk på att det kan vara långa väntetider på akutmottagningarna, eftersom patienter med de allvarligaste tillstånden tas om hand först. Du kan spara tid genom att vända dig till din vårdcentral/husläkare eller via sjukvårdsrådgivningen få en akuttid på Uppsala närakut i stället.