All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Vad ska jag ta med mig inför mitt besök?

Ta med dig din kallelse och din legitimation till sjukhuset.