Vad ska jag ta med mig inför mitt besök?

Ta med dig din kallelse och din legitimation till sjukhuset.