Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hur länge får jag som längst vänta innan jag får vård?

Vårdgarantin innebär att du har rätt till vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Här kan du läsa mer om vårdgarantin.

Under coronapandemin har vi på Akademiska sjukhuset behövt ställa om en stor del av vår intensivvård och vår operativa kapacitet för att kunna vårda covidpatienter. Det innebär att vissa vårdbesök tyvärr blivit framflyttade, och du ibland kan behöva vänta lite längre på att få vård hos oss. Vi jobbar för att alla ska få komma till oss så snart som möjligt.