Hur länge får jag som längst vänta innan jag får vård?

Vårdgarantin innebär att du har rätt till vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Här kan du läsa mer om vårdgarantin.