Hur gör jag om jag vill få en ny medicinsk bedömning?

Om du vill att Akademiska sjukhuset ska ombesörja en ny medicinsk bedömning ska du vända dig till din läkare eller någon annan som jobbar på den mottagning där du fått din första bedömning.