Finns internet och wifi på sjukhuset?

Akademiska har ett gästnät för patienter och besökare. Det innebär att alla utan kostnad får tillgång till trådlös internetuppkoppling, wifi, på stora delar av sjukhus- och Ulleråkerområdet.

Koppla upp dig på internet

Anslut till: Akademiska
Lösenord: sjukhuset

Personalens arbete i första hand

Gästnätet är inställt så att det inte ska påverka personalens möjlighet att arbeta trådlöst och därför lämnas inga garantier för driftavbrott eller hastighet. Normalt är det snabbt och pålitligt, men personalens arbete för patienterna kommer alltid i första hand.

Använda egen dator eller mobiltelefon

Det går också att koppla upp din egen dator eller mobiltelefon trådlöst mot Telia Homerun och kostnaden betalar du själv. För dig som har Telia mobilt bredband ingår Homerun gratis.

Om du är student kan du koppla upp dig mot universitetsnätet Eduroam, som är tillgängligt i sjukhusets lokaler.

Riktlinjer kring trådlös kommunikation

Mobiltelefoner och annan trådlös kommunikation bör inte användas närmare än en meter från elektroniskt styrd medicinteknisk utrustning som används på patient. Därför kan det på vissa enheter på sjukhuset finnas förbud mot mobiltelefoni.

Datorn bör inte vara kopplad till eluttaget. Dels för att det finns en elsäkerhetsrisk om patienten är uppkopplad till medicinteknisk utrustning men också för att det utgör en risk för brand i sängen.