Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Tarm- och stomimottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-61 22 305

Telefontider
Mån - Fre 8-8.45

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Tarm- och stomimottagningen är till för de barn som har en medfödda missbildning i tjocktarm och ändtarm, och barn med andra störningar i tarmens funktion.

Vårt arbete är teambaserat. Följande professioner finns i teamet, specialistsjuksköterska, stomi/ uroterapeut, barnkirurg, barnurolog, dietist, kurator.

Barn med anorektala missbildningar (ARM) och barn med Hirschsprungs sjukdom följs enligt nationella uppföljningsprogram från 0 - 15 års ålder. Efter 15 års ålder finns möjlighet till uppföljning på adolescensmottagningen.

Barn med tarmmissbildningar behöver ibland en stomi. Vi undervisar och bistår föräldrar och barn/ ungdomar i stomivård, provar ut stomibandage, skriver ut hjälpmedel samt planerar inför hemgång.

På mottagningen finns möjlighet till biofeedbackträning, d v s att lära sig känna och kontrollera trängningar.

Vårdteam

Esofagusatresi

Barn födda med esofagusatresi kallas till kontroller enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Dessa infaller vid 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 4 år, 8 år och 15 års ålder. Barnet och familjen träffar barnkirurg, barnsjuksköterska, lungläkare, dietist och ibland logoped, öronläkare med flera.

Vid vissa åldrar utförs bland annat röntgen på matstrupen och mätning av sura uppstötningar (impedansmätning). Lungfunktionstester görs vid 4, 8 och 15 års ålder.

Diafragmabråck

Barn födda med diafragmabråck kallas även de till kontroller enligt ett nationellt uppföljningsprogram. En del av dessa kommer att kunna utföras på hemsjukhuset.

Kontrollerna syftar till att optimera hälsan samt kvalitetssäkra och utveckla vården för ditt barn.

Ni är välkomna med frågor angående uppföljningen eller frågor om er barn rörande diganosen esofagusatresi och diafragmabråck.