Smärtrehabiliteringsavdelningen

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 50 12

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Specialistrehabiliteringsenheten
Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till ingång

Vår verksamhet

Vi har två olika typer av verksamhet här. Dels smärtrehabilitering i veckovård och dels utredningar av komplicerade smärttillstånd under en vecka.

Vi finns från och med den 1 oktober i lokaler på Specialistrehabiliteringsenheten, Genetikvägen 4

Smärtrehabilitering i veckovård

Enheten för långvarig smärta- ELS-A

Behandlingen vänder sig till dig med långvarig smärtproblematik där den medicinska utredningen är avslutad. Du som är beredd att förändra din situation men inte vet riktigt hur och klarar din personliga vård själv.

Vad vill vi uppnå med behandlingen?

Att lindra dina besvären så långt det är möjligt.
Att öka dina kunskaper om kroppens resurser och begränsningar och därigenom öka förutsättningarna för en ökad fysisk kapacitet och känsla av kontroll.
Att öka din tilltron till din förmåga att leva med smärtan.
Att du kan återta en aktiv roll i utformandet av din egen vardag.
Att öka din livskvalitén, utifrån dina egna resurser, genom att i vardagen använda tekniker som till exempel mindfulness.

Vad vi använder för behandlingsmetoder

Behandlingen består av psykologiska, medicinska och fysiska metoder i form av framför allt lektioner och praktiska övningar. Dessa är baseras på ACT (Acceptance and Committment Therapy) som är en inriktning inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

Behandlingens uppläggning

Behandlingen sker huvudsakligen individuellt men även i grupp.
Intag sker gruppvis med cirka 6 patienter åt gången och sker i veckovård inneliggande på vårdavdelning. Vårdtiden är sammanlagt fem veckor, uppdelat på tre tillfällen under cirka fyra månader.

Behandlingsteamet

Teamet består av sjukgymnaster, psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor, sekreterare och specialistläkare inom psykiatri och rehabiliteringsmedicin.

Hur kontaktar du oss?

Det krävs en läkarremiss till smärtcentrumen för en bedömning inför eventuell behandlingsperiod. Om du bor utanför Uppsala län behövs det en specialistvårdsremiss.

Utredningar av komplicerade smärttillstånd

Hur går utredningarna till?

Utredningarna görs under en vecka då du är inlagd . Du träffar en rehabläkare och en narkosläkare med specialkunskap om långvariga smärttillstånd. I det utredande teamet ingår också en smärtpsykiater och ett rehabteam bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och vid behov psykolog.

Vi tar också, om så behövs, in andra specialister exempelvis inom neurofysiologi, neurologi, gynekologi eller från beroendeenheten. Utredningen avslutas med en konferens där du får reda på resultatet av utredningen och de förslag som teamet kommit fram till.