Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Rättspsykiatriska öppenvårds­mottagningen

Telefon

018-611 21 85

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Jälla Berggården, Jälla 85, Uppsala

 Hitta till ingång

Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen riktar sig till patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård.

Här arbetar vi i team med läkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Varje patient har tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykologiska samt psykosociala insatser utifrån sitt behov.

Vården syftar till att behandla och rehabilitera patienten för att möjliggöra utslussning till samhället.

Arbetet sker i nära samarbete med vår heldygnsvård. Under vårdtiden deltar öppenvården i vårdplanering och träffar patienter regelbundet för att arbeta för en obruten vårdkedja