Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Psykosmottagning A

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 87 85

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10, våning 1

 Hitta till ingång

Vårt upptagningsområde är Uppsala kommun och Knivsta kommun. Vi vänder oss till personer över 18 år med psykossjukdom.

Vi erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och psykiatrisk rehabilitering. Vi kan även erbjuda stöd till närstående. På psykosmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, arbetsterapeut, psykolog och sekreterare.

Alla patienter som kommer till oss tilldelas en ansvarig läkare och en samordnare, som ansvarar för att patienten får de insatsersom hon eller han behöver. Psykosmottagningen har ett nära samarbete med heldygnsvården. Kontakten med vår mottagning kan se olika ut beroende på individuella behov. Målsättningen är att patienten med hjälp och stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förutom den individuella kontakten med samordnare, läkare, kurator så erbjuder vi olika gruppverksamheter, som kan variera från termin till termin.

Vi samarbetar med andra vårdgivare inom kommun och landsting.

Om vård- och stödsamordning på psykosmottagningen

Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder vård- och stödsamordning eller VoSS som det också heter. VoSS är en metod som sjukvården och kommunen använder för att stödja brukare med psykisk funktionsnedsättning, som har kontakt med psykosmottagningen och har boendestöd från kommunen. Syftet är att brukaren jobbar mot egna satta mål och delmål i en takt som är möjlig. Vård- och stödsamordnarna hjälper till att kartlägga hur det ser ut för brukaren och vilka besvär som finns i vardagen.

Hur delmål och mål uppnås planeras i en resursgrupp. Resursgruppen består av brukaren, vård- och stödsamordnare och andra personer som brukaren vill ha med som till exempel anhöriga, vänner eller andra personer i brukarens nätverk. Vård- och stödsamordnarna är utbildade i att utföra vård- och stödsamordning.

Alla kan påverka sin egen framtid.