Rättspsykiatriavdelning 5 B

Telefon

018-611 23 80

Öppettider
Mån - Sön 0-23.59

Besöksadress

Jälla Berggården, Jälla 85 Uppsala

 Hitta till besöksadress

Rättspsykiatriavdelning 5 B är en rättspsykiatrisk avdelning på Akademiska sjukhuset. Här vårdas patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård.

Här arbetar vi i team med läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, skötare, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Varje patient har tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykologiska samt psykosociala insatser utifrån sitt behov.

Vården syftar till att behandla och rehabilitera patienten för att möjliggöra utslussning till samhället.

Arbetet sker i nära samarbete med vår öppenvårdsmottagning. Under vårdtiden deltar öppenvården i vårdplanering och träffar patienter regelbundet för att arbeta för en obruten vårdkedja.