Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ortopediska anestesi- och operations­avdelningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Om oss

På avdelningen undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi.

Huvudinriktningen är högspecialiserad vård inom handkirurgi, fraktur-, protes-, skuldra-, knä-, fot- och ryggkirurgi men vi bedriver även basortopedi.

Vi utför dagkirurgiska operationer, vilket innebär att patienterna åker hem några timmar efter operationen.

För att genomföra dagens operationsprogram eftersträvar vi snabba flöden in och ut ur operationssalarna. För att möjliggöra detta måste våra patienter vara väl förberedda på rätt sätt för denna typ av vård.

Tack vare närheten till övrig operationsverksamhet samt andra medicinska specialiteter har vi möjlighet att utföra dagkirurgiska ingrepp på för övrigt ganska vårdkrävande patienter (exempelvis pacemakerbärare, dialyspatienter eller patienter som kommer från kommunala vårdinrättningar).