Neurolog­mottagningen för barn och ungdom vid Kungsgärdet

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 48

Telefontider
Mån - Fre 8.15-9
Mån - Fre 13-14

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Kungsgärdets Center St Johannesgatan 28 A, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Neurologmottagningen för barn och ungdom vid Kungsgärdet med tillhörande Syndromenhet hör till Akademiska barnsjukhuset men har sin huvudsakliga verksamhet i Habiliteringens lokaler. Vi har ett nära samarbete med habiliteringens dietister och sjuksköterskor vilka är kopplade till det habiliteringsteam barnet tillhör.

Om oss

De barn och ungdomar som kommer hit kan ha olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak. Kännetecknande för ett sådant syndrom är kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende och utvecklingsförsening eller intellektuell funktionsnedsättning. Alla barn har inte alltid alla delar.

De kan också ha en rörelsenedsättning, till exempel cerebral pares (CP-syndrom), ryggmärgsbråck (MMC) eller en neuromuskulär sjukdom. De kan ha det i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi eller andra medicinska problem.

En del barn har intellektuell funktionsnedsättning utan känd orsak ofta med medicinska problem.

De flesta barn med dessa typer av tillstånd har kontakt med ett habiliteringsteam på Habiliteringen Uppsala län som har enheter i alla länets kommuner.

Vi har mottagningsbesök både på habiliteringen och barnsjukhuset och arbetar nära habiliteringens medicinska enhet med sjuksköterska och dietist. Vi samarbetar habiliteringsteamen i länet och med Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige.

Kontakt med oss

För medicinsk rådgivning kontaktas sjuksköterska på Habiliteringen telefon 018-611 68 68 om barnet har kontakt med habiliteringsteam, annars sjuksköterska på neurologmottagningen för barn och ungdom telefon 018-611 58 48.