Medicinmottagningen

1177 vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177 vårdguiden

Telefon

0186114388

Av/ombokning
018-611 43 60
Mån - fre 8-9.30

Telefontider
Mån - fre 10-11.30
Mån - fre 13-16

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 7.30-16

Drop-in tider
Mån - fre 7.30-9.30
Mån - fre 14.30-15.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 40

 Hitta till ingång

Medicinmottagningen bedriver poliklinisk verksamhet avsedd för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Mottagningen är specialiserad på hypertoni och proppbildning i de djupa venerna och lungemboli. Patienter med misstänkt koagulationsrubbning utreds och behandlas på medicinmottagningen.

Hit remitteras patienter för uppföljning och behandling efter besök på akutmottagningen eller som återbesök efter sjukdomsvistelse.

Det finns möjlighet för primärvården och sjukhuset att skicka remiss för 24-timmars blodtrycksmätning.
På medicinmottagningen utför sjuksköterskor provtagning och ger information vid antikoagulationsbehandling.

PK-mottagning

För patienter med djup ventrombos och lungemboli.
Utprovning av stödstrumpor samt kompressionsstrumpor.

Drop-in provtagning

Måndag - torsdag
07.30-09.30
14.30-15.30

Underläkarmottagning/trombosläkarmottagning

Alla patienter som behandlas med Waran för djup ventrombos och lungemboli får ett besök här. Möjlighet finns också till snabba återbesök för Uppsala läns patienter som varit på akutmottagningen eller på vårdavdelning inom akutsjukvård och internmedicin.

Koagulationsmottagning

Fortsatt trombosutredning samt blödningsutredning.

24-timmars blodtrycksmätning (ABPM)

Remisser kommer från primärvården samt avdelningar på sjukhuset.

Självtestutbildning

Vid tillsvidarebehandling med blodförtunnande läkemedel finns möjlighet till utbildning i enkel självtest. Utbildningen kräver remiss från patientansvarig läkare

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

På medicinmottagningen arbetar ett team med sjuksköterska och läkare för att utreda allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Patienter med ospecifika symtom kan remitteras från primärvården och i vissa fall från akutmottagningen till en standardiserad vårdprocess. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp, är att säkra att dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid och vid fall av allvarlig sjukdom snabbt slussas till rätt instans för behandling.

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få och allmänt förekommande eller ospecifika symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symptom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling, eller beror på andra sjukdomar än cancer. En basal utredning ska därför vara gjord i primärvården innan patienten remitteras till oss.

Du som har fått en kallelse till oss

Du har blivit remitterad till oss av din husläkare eller från en akutmottagning för hjälp med utredning av vad dina av symtom beror på. Vi ska göra vad vi kan för att ta reda på om du har en sjukdom som behöver behandling.

Steg ett är ofta att du genomgår en röntgenundersökning om du inte redan har gjort det. Det är oftast en skiktröntgen (en undersökning där man avbildar de inre organen, kallas också CT) av bröstkorgen och buken. Du kommer bli kontaktad av sjuksköterska på medicinmottagningen som ger dig mer information om hur utredningen går till. Ni bokar in en tid, gärna tillsammans med en anhörig och vi går igenom hur du mår och dina symtom. Provtagning sker vid behov.

Ditt första läkarbesök bokas in några dagar efter sjuksköterskebesöket, när vi fått dina röntgensvar och eventuellt kompletterande blodprover. Ofta sker det inom en vecka från sjuksköterskebesöket. Läkarbesöket sker också på medicinmottagningen och kan ta upp till två timmar. Du blir noggrant undersökt, vi samtalar om din hälsa, levnadsvanor, kost, eventuella läkemedel, symtom och annat som kan vara av vikt för din fortsatta utredning. Vi kommer vara noggranna, allt för att upptäcka orsakerna till dina symtom och ytterligare undersökningar kan beställas om det behövs.

Målet är att vi på kort tid ska göra en bred utredning och därför är det viktigt att du har möjlighet att komma till oss med kort varsel, samt att du är tillgänglig per telefon. Sjuksköterskan kommer att vara samordnare för dina besök och utredningar och ansvarar för att du får dina undersökningstider samt information om eventuella förberedelser inför olika undersökningar. Vi är måna om att du hela tiden ska känna dig välinformerad, delaktig samt får det stöd du behöver under utredningen.

Vi erbjuder sjukreseintyg och sjukskrivning om det är medicinskt motiverat under utredningstiden.

Kostnad: Ordinarie besökstaxa och frikort gäller. Anmälan sker i kassan.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss.

Kontaktinformation

Kontaktsjuksköterska
Therese Christensen
018-617 04 73

Telefontider
Måndag - torsdag
8.30 - 15.30
Fredag
8.30 - 13.45

Besöksadress/patientanmälan
Ingång 40, 1 trappa