Medicinavdelning 30 E

ITE (Intagningsenheten) finns på avdelning 30 E under perioden 24 juni - 18 augusti 2024.

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177

Telefon

018-611 27 81

Besök oss

Öppettider
Mån - Sön 13-19

Besökstider
Mån - Sön 13-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 30, 3 trappor

 Hitta till ingång

Till oss kommer huvudsakligen internmedicinska jourpatienter med dominans av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt, aortasjukdomar, högt blodtryck (orsakat av bl a njurartärstenos och hyperaldosteronism) samt venös proppbildning. Vårdavdelning tillhör akut internmedicin och har 29 vårdplatser.

Telemetrimöjligheter (trådlös EKG-övervakning) finns på avdelningen för 8 patienter och en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning är knuten till avdelningen. Alla rum på avdelningen har slussystem, varav 9 är enkelrum med möjlighet att vårda patienter med isoleringsbehov.

På avdelningen handleds läkar-, sjuksköterske - och omvårdnadsstudenter och avdelningen rankas högt i värderingsenkäter bland dessa.

Kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivs bland annat genom aktivt arbete inom hjärtsviktsregistret Riks-Svikt.