Medicinavdelning 30 E

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177

Telefon

0186112781

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset

 Hitta till ingång

Till oss kommer huvudsakligen internmedicinska jourpatienter med dominans av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt, aortasjukdomar, högt blodtryck (orsakat av bl a njurartärstenos och hyperaldosteronism) samt venös proppbildning. Vårdavdelning tillhör akut internmedicin och har 29 vårdplatser.

Telemetrimöjligheter (trådlös EKG-övervakning) finns på avdelningen för 8 patienter och en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning är knuten till avdelningen. Alla rum på avdelningen har slussystem, varav 9 är enkelrum med möjlighet att vårda patienter med isoleringsbehov.

På avdelningen handleds läkar-, sjuksköterske - och omvårdnadsstudenter och avdelningen rankas högt i värderingsenkäter bland dessa.

Kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivs bland annat genom aktivt arbete inom hjärtsviktsregistret Riks-Svikt.

För dig med hjärtsvikt

På medicinavdelning 30 E finns en sjuksköterskebemannad uppföljningsmottagning för dig med hjärtsvikt. Målet för denna är att mer än hälften av de patienter som vårdats inneliggande för hjärtsvikt skall följas upp och att mer än tre fjärdedelar av patienterna som vårdats för nydebuterad hjärtsvikt skall få ett uppföljnings-besök. Målet är också att kunna garantera en snabb uppföljningstid inom en vecka.

Telefon
018-611 27 67

Telefontid
Måndag - fredag 8.00 - 9.00