Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kirurg­mottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 44

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till oss kommer barn med missbildningar eller sjukdomar inom mag-tarmkanalen och urinvägarna för utredning och uppföljning.

Om ett barn har avföringsproblem behövs sakkunnigt omhändertagande av ett så kallat ano-terapeutiskt team med specialistsjuksköterska (tarmterapeut), dietist, kurator och barnkirurg.

Vi samarbetar även med det gastromedicinska teamet om barn med nutritionssvårigheter och sjukligt återflöde från magsäck till matstrupe, vilket ibland kräver större operationer.

Andra större operationer kan vara dålig tarmfunktion vid avsaknad av nervceller i en del av tarmen, operation på grund av avsaknad av ändtarmsöppning, men även mindre omfattande operationer till exempel på grund av ljumskbråck eller navelbråck.

Vårdteam Esofagusatresi

Barn födda med esofagusatresi kallas till kontroller enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Dessa infaller vid 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 4 år, 8 år och 15 års ålder. Barnet och familjen träffar barnkirurg, barnsjuksköterska, lungläkare, dietist och ibland logoped, öronläkare med flera.

Vid vissa åldrar utförs bland annat röntgen på matstrupen och mätning av sura uppstötningar (impedansmätning). Lungfunktionstester görs vid 4, 8 och 15 års ålder.

Vårdteam diafragmabråck

Barn födda med diafragmabråck kallas även de till kontroller enligt ett nationellt uppföljningsprogram. En del av dessa kommer att kunna utföras på hemsjukhuset.

Kontrollerna syftar till att optimera hälsan samt kvalitetssäkra och utveckla vården för ditt barn.

Ni är välkomna med frågor angående uppföljningen eller frågor om er barn rörande diganosen esofagusatresi och diafragmabråck.