Terapikompendium 2017

Häftet vänder sig i första hand till studenter inom den grundläggande läkarutbildningen. Syftet är inte att ge detaljerade råd om dermatologisk behandling utan att erbjuda ett kortfattat PM med exempel på olika terapialternativ - särskilt utvärtes - vid några vanliga hudsjukdomar.

Terapikompendium 2017