Ultraljudsundersökning i vecka 18

Alla blivande föräldrar erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19. Denna undersökning är frivillig och kostnadsfri.

Tidigare i graviditeten kan det vara svårt att bedöma alla organ vi vill undersöka och efter 22 graviditetsveckor kan inte graviditetens längd avgöras på ett bra sätt med ultraljud.

Undersökningen görs av barnmorskor med speciell ultraljudsutbildning. Det ska alltid finnas en medicinsk vinst med att göra en ultraljudsundersökning.

Om du inte vill bli informerad om eventuella avvikelser hos ditt barn bör du säga det till din barnmorska på mödravårdscentralen. Ultraljudsundersökningen kan då göras tidigt i graviditeten enbart för att bestämma graviditetslängd och antal foster. Ett alternativ är att avstå från undersökningen.

Inför ultraljudet

Varje ultraljudsundersökning vid en graviditet innehåller ett moment av fosterdiagnostik. Undersökningen är frivillig - alla har rätt att avstå. Tala med din barnmorska på mödravården eller kontakta oss om ni har frågor kring detta. 

Ultraljudsundersökning v 18-19 är kostnadsfri och en undersökning tar cirka 30 minuter.

Du får gärna ta med dig någon anhörig, men endast en person. Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av läkaren/barnmorskan. Därför kan barn inte följa med på denna undersökning.

Fotografering och filmning vid ultraljudsundersökning är inte tillåtet.

Digital ultraljudsbild kan köpas till en kostnad av 50 kr mot faktura. Bilden skickas via en länk till mobiltelefon eller mejladress. OBS! Denna länk finns tillgänglig för nedladdning av bilderna i 3 månader efter besöket. Därefter försvinner tillgången till länken och därmed också din bild om du inte sparat dessa på annat sätt.

Vanliga frågor om ultraljudet

Kan man se om barnet är en flicka eller pojke?
Könsbestämning ingår inte i rutinultraljudsundersökningen. När de blivande föräldrarna frågar om det är en flicka eller pojke berättar vi om det är möjligt att se. Fostrets läge och övervikt hos den gravida kvinnan kan göra att det är svårt att se om det är en flicka eller pojke. Vi gör inte ett extra ultraljud bara för att titta efter barnets kön.

Varför får vi inte ta med barn?
Små barn tycker sällan att det är lika spännande som sina föräldrar med ultraljud. Det blir svårt att koncentrera sig för barnmorskan som utför undersökningen. Även för föräldrarna blir det svårt att tillgodogöra sig informationen vid undersökningen.

Hur många bilder får vi?
Minst en bild som kostar 50 kr.

Varför får jag vänta?
Ibland sker akuta saker på en mottagning som vi ej kan styra över. Vårt mål är att alla ska bli undersökta vid utsatt tid.

Får jag kissa?
Ja, det går bra att kissa före undersökningen.

Hur får jag min ultraljudstid?
Vid inskrivningssamtalet hos din barnmorska på MVC bokar ni en tid för rutinultraljud.