KUB - Kombinerat ultraljud och biokemi

Under sommaren behöver vi prioritera våra resurser på sjukhuset. Under veckorna 26-33 kommer vi därför inte kunna erbjuda KUB-undersökningar till gravida. Övrig verksamhet inom fosterdiagnostiken erbjuds som under övriga året.

KUB görs i tidig graviditet och innebär en sannolikhetsbedömning av om fostret har ett onormalt antal kromosomer av kromosom 13, 18 eller 21. Undersökningen omfattas av blodprov som tas v 9-12 följt av ultraljudsundersökning i vecka 12-13.

Vid ultraljudsundersökningen får du en sannolikhetssiffra för om barnet har någon kromosomförändring. Vid förhöjd sannolikhet, vilket innebär mer än 1:200 att fostret har en kromosomförändring, erbjuds vidare utredning.

Vid undersökningen kan man även upptäcka andra avvikelser.