Dagkirurgiska gynekologavdelningen

Telefon

0186115705

Besökstider

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 96