Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vanliga frågor och svar om ätstörning

1. Måste jag äta lika stora portioner som mitt barn?

Nej! Matlistan är rekommenderad för växande barn och ungdomar. Det är dock av yttersta vikt att man som förälder är en god förebild vid måltiderna.

2. Måste jag vara såhär fyrkantig?

Ja, det lönar sig att vara så fyrkantig som möjligt då detta blir en trygghet för barnet/ungdomen vilket gör att det går fortare att kommer vidare.

3. Hur ska det gå med skolarbetet när mitt barn är borta från skolan?

Vi uppmuntrar föräldrar att hålla kontakt med skolan angående detta, i samråd med personalen på Ätstörningsenheten. Skolan har en skyldighet att anpassa studiegången vid sjukdom. Så länge man är svulten är det svårt att tillgodogöra sig undervisningen vilket ofta leder till stress och ångestkänslor. Vår erfarenhet visar att fortsatt skolgång i början av behandlingen kan förlänga sjukdomstiden.

4. Varför ser portionsstorlekarna ut som de gör?

Dietister vid Barnsjukhuset har utformat våra matlistor och måltidsordningen.

5. Vad ska man säga till kompisar/klasskamrater?

Det finns inget rätt och fel för vad man ska säga och inte. Vissa kanske ber en lärare berätta för klassen när man inte är där. Andra vill bara berätta för sina närmaste vänner. Det är viktigt att tänka efter i förväg hur mycket man vill dela med sig av och till vilka.

6. Kan vi resa bort?

I början av behandlingen är det svårt att hålla de rutiner som krävs, därför avråder vi från resor. I övrigt ber vi er rådgöra med era behandlare.

7. Varför ska jag sitta med vid måltiderna?

Den som drabbats av ätstörning behöver stöd och uppmuntran vid varje måltid för att lyckas stå emot ätstörningsimpulserna.

8. Varför ska jag lägga upp portionerna?

Genom att lägga upp portionerna avlastar du ditt barn/ungdom som slipper "den inre striden" i det momentet. Samtidigt visar du vägen till ett friskt liv.

9. Varför är det viktigt att mitt barn inte tränar?

Flera skäl, ökad energiförbrukning fördröjer viktuppgången, omfattningen av det ätstörda tankeinnehållet ökar, och dessutom är det ökad skaderisk.

10. Vad gör jag när mitt barn får ångest?

Håll ditt barn/ungdom sällskap, försök att bibehåll ditt eget lugn. Se till att i förväg komma på och förbereda för aktiviteter som kan fungera som distraktion efter måltiderna. Det kan tex handla om att spela kort, lägga pussel eller liknande. Det är viktigt att aktiviteterna är förberedda innan måltiden så att de går att påbörja direkt efter då ångesten ofta är som starkast. För att lära dig mer om ångest, se separat avsnitt.

11. Hur lång tid kommer behandlingen att ta?

Det går inte att förutse hur lång tid det kommer att ta. Erfarenhetsmässigt vet vi att ju noggrannare man följer starten av behandlingen, ju snabbare är man tillbaka till ett friskt liv.

12. Varför är det viktigt att hålla sig till måltidsordningen och de rekommenderade portionsstorlekarna?

Det är viktigt eftersom en tydlig struktur och brist på möjligheter för barnet/ungdomen att förhandla, skjuta upp eller att hoppa över måltider är en av de viktigaste behandlingskomponenterna.

13. Varför får mitt barn inte terapi?

Behandlingen fokuserar på beteendeförändringar genom att normalisera ätandet, stå emot kompensatoriska beteenden och andra beteenden som vidmakthåller ätstörningen. Detta benämns som beteendeterapi ( en av komponenterna i KBT; Kognitiv BeteendeTerapi).

14. Vad är en rekommenderad viktuppgång varje vecka?

Vi rekommenderar en viktuppgång på minst 0,5 kg/vecka. Eftersom en kort sjukdomstid ger bättre prognos för tillfrisknande, är det viktigt att få till en snabb viktuppgång. Det har inte heller visat sig vara lättare att gå upp i vikt i små steg.

15. Vad för sorts mat ska vi laga?

Tänk tillbaka på vilken typ av mat ni haft för vana att äta innan dit barn/ungdom drabbades av ätstörning. Så småningom är det nödvändigt att kunna äta mat som serveras i t ex skolmatsalen.

16. Varför ökar inte vårt barn/ ungdom i vikt trots att hon/han äter helt enligt rekommendationerna?

Analysera följande: - Är maten tillagad enligt "energisnåla principer"? - Är portionerna för små? - Förekommer kräkningar efter måltiden? - Förekommer hög fysisk aktivitet?

17. Hur gör vi med det inbokade lägret?

Om barnet är i början av behandlingen så avråder vi från att åka på läger. I övrigt ber vi er att rådgöra med era behandlare.