Barnsjukhusets specialpedagogavdelning

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-61 75 359

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 95/96, bv

Akademiska barnsjukhusets har en specialpedagog i Folke Bernadotte neurorehabiliteringsteam och en specialpedagog som arbetar inom barnonkologi.

Specialpedagogerna arbetar med ett barn- och familjecentrerat perspektiv men med fokus på skola. Specialpedagogen i Folke Bernadotte neurorehabiliteringsteam träffar barn via remiss. Specialpedagogen inom barnonkologi träffar barn via förfrågningar från vårdpersonal på blod- och tumörsjukdomar för barn och ungdom. Vi samarbetar med andra yrkesgrupper på Akademiska barnsjukhuset och hemsjukhus kring barnets skolsituation. Vi samverkar också med skolor och aktuella instanser.

Specialpedagoger

Vi kartlägger skolsituationen och samarbetar med barnets ordinarie skola samt utformar skolåtgärder för att främja barnets inlärning. Det kan handla om samtal, screeningar och samarbete med andra yrkesgrupper och skolpersonal. Vi träffar barn och ungdomar i åldern 7–18 år.

För dig som patient, hur tar du kontakt med oss?

För att få träffa specialpedagogen i vårt neurorehabiliteringsteam behövs en remiss från din vårdkontakt för en teamutredning. För att träffa specialpedagogen inom blod- och tumörsjukdomar kan en förfrågan skickas via konsultsjuksköterskor, psykologer eller annan vårdkontakt.