Arbets- och miljömedicinska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 

 Logga in på 1177

Telefon

018-61 71 475

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 9-15
Mån - Fre 12-13 Lunchstängt

Besöksadress

Dag Hammarskjölds Väg 60, Uppsala

 Se karta

Vid patientmottagningen på Arbets- och miljömedicin arbetar läkare, yrkeshygieniker, ergonomer och psykologer i team för att utreda arbets- eller miljörelaterad ohälsa. Här utreder vi både människa och miljö för att identifiera faktorer som kan orsaka ohälsa.

I gruppundersökningar kan det handla om att göra riskbedömningar och i patientärenden att bedöma om det föreligger ett samband mellan ohälsa och miljöfaktorer på arbetet och/eller i den allmänna miljön. Syftet är att belysa och förebygga skadlig hälsopåverkan av dessa miljöfaktorer.

Vår kunniga personal åker vid behov ut på arbetsplats- eller hembesök för att få en bättre bild av den miljö som patienten utsätts för. Alla beslut om utredningens gång och omfattning görs i samråd med patienten. Vi utreder ett brett spektrum av besvär och sjukdomar, med undantag för hudsjukdomar och hörselnedsättning.

Egen vårdbegäran accepteras men vi föredrar remiss från läkare och ser helst att sjukdomsdiagnosen är fastställd innan besöket hos oss. Våra utredningar kan med fördel användas som underlag för försäkringsmedicinska bedömningar i arbetsskadeärenden och vid fortsatta kontakter med t.ex. kommunens miljökontor när det gäller ohälsa relaterat till omgivningsmiljön.

För mer information, se Arbets- och miljömedicin i Uppsalas webbplats via länken nedan.

Arbets- och miljömedicin

 Arbets- och miljömedicin i Uppsala