Anestesi- och operations­avdelningen vid Samariterhemmet

Besöksadress

Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 Uppsala

Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet består av en operationsavdelning och en pre- och postoperativ vårdavdelning.

 

Tillsammans är vi ca 25 medarbetare. På pre- och postoperativ vårdavdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och på operationsavdelningen arbetar anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor samt dubbelkompetenta undersköterskor.

Vi opererar patienter från flera olika verksamhetsområden t ex smärtcentrum, öron, plastik, bröst, gynekologi samt övervikt.

Vi drivs av ett nytänk där vi försöker att inte fastna i det traditionella arbetssättet. Med detta skapar vi det bästa omhändertagandet för våra patienter