Anestesi- och operations­avdelningen vid Samariterhemmet

Besöksadress

Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 Uppsala

 Hitta till besöksadress

Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet består av en operationsavdelning och en pre- och postoperativ vårdavdelning.

Tillsammans är vi cirka 25 medarbetare. På pre- och postoperativ vårdavdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och på operationsavdelningen arbetar anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor samt dubbelkompetenta undersköterskor.

Vi opererar patienter från flera olika verksamhetsområden till exempel smärtcentrum, öron, plastik, bröst, gynekologi samt övervikt.

Vi drivs av ett nytänk där vi försöker att inte fastna i det traditionella arbetssättet. Med detta skapar vi det bästa omhändertagandet för våra patienter.